home
      

Parlan in cijfers

Elk jaar helpt Parlan bijna 6000 kinderen, jongeren en hun ouders/verzorgers onder wie ruim 820 pleegkinderen in bijna 550 pleeggezinnen.
Parlan telt ongeveer 700 medewerkers.

Het Maatschappelijk jaarverslag 2015 brengt de verscheidenheid aan activiteiten van onze organisatie in beeld.

Onze JeugdzorgPlus afdeling Transferium Jeugdzorg in Heerhugowaard bracht over 2014 een apart jaarverslag uit.

Een financiële verantwoording vindt u in de Jaarrekening over 2015

 


Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk