home
      

Jeugdzorgwerker Ambulant Parlan

Afdeling

Ambulante team Integraal Alkmaar

Vereiste opleiding

HBO

Aantal uur

24 - 32 uur

Salaris

CAO Jeugdzorg schaal 9

Intro

Parlan is een organisatie voor integrale Jeugdhulp (Jeugd & Opvoedhulp en Jeugd GGZ) en, JeugdzorgPlus (Transferium Jeugdzorg) in Noord-Holland. Wij bieden jaarlijks opvang, opvoeding, begeleiding en behandeling aan ruim 6.000 jeugdigen en hun gezinnen. Bij Parlan werken ruim 900 enthousiaste professionals. Wij werken intensief samen met lokale- en regionale partners om onze cliënten een optimaal perspectief te bieden.

Het Ambulante Team Integraal Alkmaar helpt gezinnen met kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar uit de regio Alkmaar. Het betreft ambulante werkzaamheden die in een flexibele setting worden verricht; in de thuissituatie, op scholen en kinderopvang, in samenwerking en afstemming met samenwerkingspartners en/of op jeugdhulplocaties. Er is sprake van complexe gezinssituaties met veelal meervoudige problematiek, waarbij samengewerkt wordt met het gezin/systeem en het brede, sociale- en professionele netwerk. Het belang van het kind en integrale aanpak staan centraal. Je doet dit werk nooit alleen! Er staat een deskundig team achter je dat bestaat uit ervaren jeugdzorgwerkers, een gedragswetenschapper en een leidinggevende.

Functie omschrijving

De jeugdzorgwerker ambulant biedt een intensieve vorm van hulpverlening in een systeemgerichte context met de jeugdzorgrichtlijnen en beroepscode als uitgangspunt.  De kerntaken: 

 • Verzamelt actief bij het gezin/systeem en de andere in- en extern betrokkenen de benodigde informatie en analyseert in dialoog met het gezin/ systeem de hulpvraag
 • Begeleidt en stuurt het gezin/ systeem bij het opstellen van het plan van aanpak, op basis vanobservatie en analyse van de problematiek van kind/de jongere en het gezin/systeem en adviseert naar professioneel inzicht relevante betrokkenen
 • Ondersteunt het gezin/systeem bij de uitvoering van het plan van aanpak door het geven van begeleiding en hanteert hierbij meerdere methodieken op maat
 • Signaleert de noodzakelijkheid van aanvullende specialistische hulp en ondersteunt het gezin/systeem bij de aanmelding
 • Benut het krachtenveld van het sociale en professionele netwerk
 • Stelt rapportages en adviezen op ten behoeve van diverse opdrachtgevers/organisaties in het bijzonder uit de veiligheidsketen/-netwerk. 

Wij vragen

Een gepassioneerde collega met: 

 • Een respectvolle houding waarbij je steeds de samenwerking met het gezin zoekt. Je stemt je communicatie af op de ouders, maar weet ook hoe je gesprekken met kinderen voert
 • Relevante werkervaring en bekendheid met verschillenden methodische benaderingen zoals: Intensieve Ambulante Gezinsbegeleiding, Signs of Safety, Sociale Netwerk Strategieën, Systeemgericht, Oplossingsgericht en Vraaggericht werken
 • Kennis, ervaring en affiniteit  met echtscheidingsproblematiek en werken met meerzijdige partijdigheid
 • Een flexibele houding; weet makkelijk te schakelen en te prioriteren,  vindt het geen probleem om een keer in de avond door te werken indien er een crisissituatie is.

Het kunnen overleggen van een actuele Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor de aanstelling.

Wij bieden

Werk in een dynamische organisatie die gericht is op ontwikkeling en professionalisering; de organisatie biedt de mogelijkheid tot flexwerken en een intensief inwerkprogramma met diverse trainingen. Je krijgt ruimte voor eigen inbreng, talentontwikkeling en deskundigheidsbevordering.

 • Salaris conform CAO Jeugdzorg schaal 9: € 2.503,43 tot € 3739,00 bij een 36-urige werkweek;  
 • De CAO Jeugdzorg kent naast vakantietoeslag een eindejaarsuitkering van 8,3%.

Bijzonderheden

 • De selectie gesprekken zijn op dinsdag 8-1-2019 in de middag
 • Een jaarcontract dat bij goed functioneren wordt verlengd of omgezet in een vast dienstverband.

Contactpersoon

Pauline Swart, ambulant medewerker: 06-27878685 of pauline.swart@parlan.nl

Reageren voor

Maandag 17 december 2018

Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk