home
      

Jeugdzorgwerker B

Vereiste opleiding

HBO

Plaats

werkgebied Parlan

Aantal uur

28-32 uur

Salaris

Salaris CAO Jeugdzorg schaal 9

Intro

De gezinshuisbegeleidster is verantwoordelijk voor de begeleiding van het gezinshuiskind, de ouders, de gezinshuisouders en eventuele andere kinderen in het gezin, voorafgaand aan en tijdens de gehele periode van plaatsing. De gezinshuizen bieden verschillende vormen van zorg: hulpverleningsvariant en opvoedingsvariant. In de hulpverleningsvariant wordt er gewerkt met een terug naar huis onderzoek (de beoordelingsboog).

In verband met uitbreiding/vervanging, zoeken wij zo spoedig mogelijk een gezinshuisbegeleidster. Parlan heeft op dit moment 24 gezinshuizen in Noord Holland. Je krijgt de verantwoordelijkheid voor 4 a 5 gezinshuizen. De afdeling bestaat uit twee gedragswetenschappers, een leidinggevende en 6 gezinshuisbegeleiders

Functie omschrijving

Beknopte functieomschrijving

De gezinshuisbegeleider is werkzaam in een zelf organiserend team en is verantwoorde-lijk voor de begeleiding aan gezinshuisouder(s), ouder(s) en gezinshuiskinderen. Daarbij wordt hij/zij ondersteund door een leidinggevende en een gedragswetenschapper.    
Taken o.a.:

 • Het voeren van afstemming- en startgesprekken met ouders, gezinshuisouders  en jeugdigen
 • Het schrijven van werkplannen voor de jeugdigen en ouder(s)
 • Het procesmatig begeleiden van ouders, GHO en de kinderen
 • Het zorgdragen voor evaluaties en het bewaken van het hulpverleningsproces
 • Het voeren van overleg en samenwerken met derden t.b.v. de te plaatsen en geplaatste kinderen
 • Het bijhouden van verslaglegging/  rapportage en registratie
 • Het actief voeren van begeleidings gesprekken met de geplaatste jeugdige

Wij vragen

 • ŸMinimaal in het bezit te zijn van een HBO, of een andere, hiermee gelijk te stellen, agogische opleiding
 • Goede kennis van wet en regelgeving rondom jeugdhulpverlening
 • Affiniteit met pleegzorg en gezinshuiszorg, (inhuisplaatsing)  ervaring is een pré
 • Kennis van pedagogiek, ontwikkelings- psychologie en systeemtheorie.
 • Ervaring in het voeren van hulpverlenings-  gesprekken met zowel volwassenen als kinderen
 • Organisatietalent
 • Zowel individueel als in teamverband kunnen werken
 • Bekendheid en/of affiniteit met digitale verslaglegging
 • In bezit van rijbewijs en auto

  Als persoon willen we graag dat je: Ÿ
 • Doortastend bent, innovatief en daad-    krachtig Ÿ
 • Over een grote mate van zelfstandigheid beschikt
 • Flexibel bent in planning
 • Goed kunt samenwerken

Het kunnen overleggen van een actuele Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor de aanstelling.

Wij bieden

Parlan is een vooruitstrevende, steeds op verbetering van kwaliteit gerichte organisatie. Werken in de jeugdhulpverlening is dynamisch en intensief. Samen met jou en het team zoeken we ondersteuning op maat.

De arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op de CAO Jeugdzorg, de functie pleegzorgwerker is ingeschaald in schaal 9, minimaal € 2.503,43 en maximaal € 3739 (bij fulltime dienstverband). Secundaire arbeidsvoorwaarden zijn aantrekkelijk (eindejaarsuitkering) en je kunt je intern volop ontwikkelen door het volgen van diverse trainingen.

Contactpersoon

Willem Vernooijs, leidinggevende gezinshuizen, M. 06 15 94 74 28 of via de mail: willem.vernooijs@parlan.nl

Reageren voor

Donderdag 31 januari 2019

Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk