home
      

Groepsleider Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen (AMV) voor diverse vacatures.

Afdeling

AMV

Vereiste opleiding

MBO

Plaats

regio Noord-Holland noord

Aantal uur

Invalkrachten en vaste uren 24 uur tot 32 uur

Salaris

CAO Jeugdzorg schaal 7

Intro

De begeleiding vindt plaats vanuit kleinere of grotere wooneenheden afhankelijk van de mate van zelfstandigheid van de minderjarige vluchteling.
Er wordt gewerkt vanuit grote zelforganiserende teams per regio die de taken in subteams verdelen, gekoppeld aan de jongeren in de wooneenheden.

Het team zorgt er voor dat een 24/7 aanwezigheid en bereikbaarheid kan worden gegarandeerd in de regio, inclusief een slaapdienst. Een flexibele opstelling wat betreft werktijden, aanwezigheidsdiensten - inclusief slaapdiensten -, mentor taken en bereikbaarheidsdiensten is van belang.
Maar vooral, kunnen en willen werken in een omgeving waarin sprake is van voortdurende ontwikkelingen wat betreft perspectief, ondersteuningsvragen en regelingen en een hoge mate van onvoorspelbaarheid.

De Groepsleider kan bij complexe situaties terugvallen op de Projectleider of een staffunctionaris / gedragswetenschapper, met wie toetsing van de voortgang en knelpunten bij de uitvoering van het toekomstplan mogelijk is.

Functie omschrijving

De Groepsleider richt zich bij de individuele begeleiding van Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen op het opbouwen van een sociaal netwerk, deelname aan onderwijsactiviteiten en het ontwikkelen van perspectief op een volwaardig participeren in de Nederlandse samenleving.

De Groepsleider zorgt voor een verantwoord leef, woon -en ontwikkelingsklimaat voor de individuele of in een groep geplaatste minderjarige vluchteling, zodat de begeleiding naar een plek in de Nederlandse samenleving optimaal tot zijn recht komt.

Wij vragen

 • Een afgeronde Mbo4 opleiding, bij voorkeur in de sociale richting maar ook andere MBO opleidingen zijn mogelijk;
 • Kennis van en inzicht in, minimaal affiniteit met andere culturen
 • Enige beheersing van de Engelse taal;
 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden voor het rapporteren over de voortgang van het trajectplan;
 • Mensen met een Eritrese of een Marokkaanse achtergrond vragen wij nadrukkelijk te reageren.

Specifieke functiekenmerken

 • Activerend, intercultureel en klantgericht kunnen werken met betrekking tot de begeleiding van de minderjarige vluchteling;
 • Pro actief en nieuwsgierig met betrekking tot ontwikkelingen, mogelijkheden, netwerken en organisaties die bij kunnen dragen aan het perspectief, een volwaardige participatie in de Nederlandse samenleving;
 • Sociale vaardigheden, gericht op het motiveren en stimuleren van de minderjarige vluchteling bij de uitvoering van het toekomstplan waarbij gedragscorrigerend- en controlerend optreden van belang kan zijn;
 • Communicatieve vaardigheden voor het onderhouden van informatieve contacten met scholen, werkgevers, sportverenigingen, verwijzers en andere externe instanties;
 • Creativiteit voor het op maat aanbieden van activiteiten gericht op ( toegang tot ) onderwijs, werk en vrijetijdsbesteding;
 • Van belang is een flexibele opstelling waar het werktijden, bereikbaarheidsdiensten, slaapdiensten maar ook accenten binnen het takenpakket betreft;
 • Relativeringsvermogen voor het omgaan met psychisch belastende omstandigheden;
 • Stressbestendigheid en improvisatievermogen vereist bij interventie in crisissituaties.

Wij bieden

 • salariëring op basis van CAO Jeudgzorg schaal 7. Het salaris bedraagt bij een 36-urige werk week maximaal € 3.159,16 bruto per maand;
 • naast de wettelijke vakantietoeslag kent de Cao Jeugdzorg een vaste eindejaarsuitkering van 8,3% en toeslagen voor het werken buiten kantoortijden;
 • werk in een dynamische organisatie die voortdurend gericht is op ontwikkeling en verdere professionalisering;
 • deskundigheidsbevordering;
 • gunstige woonmogelijkhden in een bijna filevrij werkgebied.

Meer informatie

Jouw CV en motivatie kun je uploaden op de website van Parlan: www.parlan.nl

Daar vind je ook meer informatie over het project en de functie.

Mocht je desondanks meer informatie willen over de functie, dan kun je ontact opnemen met Marianne de Koning, Praktijkbegeleider via 06-46397587

Bijzonderheden

De gesprekken zullen in groepsverband plaatsvinden in de ochtend op 25 januari 2019.

Contactpersoon

Projectleider Erik Heijmans, erik.heijmans@parlan.nl, 06-21394475

Reageren voor

Dinsdag 22 januari 2019

Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk