home
      

Ambtelijk Secretaris Ondernemingsraad

Afdeling

Ondernemingsraad

Vereiste opleiding

HBO

Plaats

Alkmaar

Aantal uur

18 uur

Salaris

CAO Jeugdzorg schaal 7

Intro

Parlan is een organisatie voor integrale Jeugdhulp (Jeugd & Opvoedhulp en Jeugd GGZ) en, JeugdzorgPlus (Transferium Jeugdzorg) in Noord-Holland. Wij bieden jaarlijks opvang, opvoeding, begeleiding en behandeling aan ruim 6000 jeugdigen en hun gezinnen. Bij Parlan werken ruim 900 enthousiaste professionals. Wij werken intensief samen met lokale- en regionale partners om onze cliënten een optimaal perspectief te bieden.

De omgeving waarin wij werken is sterk aan het veranderen. Deze veranderingen hebben grote effecten op de organisatie. Tegelijkertijd zijn er keuzes gemaakt voor de interne ontwikkeling van de organisatie. Sleutelbegrippen in dit proces zijn integrale verantwoordelijkheid van teams - op basis van kaders en prestatieafspraken-, professionele autonomie en zelforganiserend vermogen en het benutten van elkaars capaciteiten.

De functie ressorteert hiërarchisch onder bestuurssecretaris en functioneel onder de voorzitter van de Ondernemingsraad.

Functie omschrijving

Je voert werkzaamheden uit op secretarieel, organisatorisch en beleidsmatig gebied, zodanig dat de ondernemingsraad binnen de door hem gestelde kaders, optimaal wordt ondersteund.

Secretarieel

 • Verzorgen van de inkomende en uitgaande correspondentie
 • Zorgen voor correcte en tijdige documentatie en verslaglegging van ondernemingsraads- en commissievergaderingen
 • Verrichten van diverse overige secretariële taken

Organisatorisch

 • Verrichten van voorbereidende en uitvoerende werkzaamheden en mede verzorgen van een
 • Adequate communicatie, gericht op de organisatie van vergaderingen en informatieverwerving en– verstrekking

Beleidsmatig

 • Bewaken van de naleving van wetten, procedures en afspraken betreffende deMedezeggenschap, CAO en arbeidsvoorwaarden
 • Bijdragen aan de opstelling van de begroting van de OR en bewaken van het OR-budget
 • Bijdragen aan de totstandkoming van het PR-beleid van de OR en het bewaken van en meewerken aan de uitvoering
 • Zorgdragen voor de totstandkoming van diverse informatieve en formele documenten
 • Signaleren van relevante interne en externe ontwikkelingen en deze vertalen naar het medezeggenschapskader
 • Verzamelen en distribueren van relevante informatie met betrekking tot de ontwikkeling van de medezeggenschap.

Beleidsmatig

 • Bewaken van de naleving van wetten, procedures en afspraken betreffende de Medezeggenschap, CAO en arbeidsvoorwaarden
 • Bijdragen aan de opstelling van de begroting van de OR en bewaken van het OR-budget
 • Bijdragen aan de totstandkoming van het PR-beleid van de OR en het bewaken van en meewerken aan de uitvoering
 • Zorgdragen voor de totstandkoming van diverse informatieve en formele documenten
 • Signaleren van relevante interne en externe ontwikkelingen en deze vertalen naar het medezeggenschapskader
 • Verzamelen en distribueren van relevante informatie met betrekking tot de ontwikkeling van de medezeggenschap

Klik ​hier voor het volledige functieprofiel.

Wij vragen

 • HBO werk- en denkniveau
 • Kennis van de organisatie en kennis van de op het eigen werk van invloed zijnde werkprocessen
 • Kennis van relevante wetgeving, waaronder de WOR
 • Kennis van MS Office
 • Goede communicatieve vaardigheden, mondeling en schriftelijk

Wij bieden

Het betreft in eerste instantie een contract voor 1 jaar. Hierna kan het contract worden verlengd. De functie is ingedeeld in schaal 7 van de Cao Jeugdzorg: minimaal € 2.210,52 en maximaal € 3.159,167 bruto per maand bij een 36-urige werkweek.

Werk je bij Parlan en heb je nu een arbeidsovereenkomst op grond van de Cao GGZ, dan blijft die Cao op jou van toepassing en wordt het salaris voor de functie van Ambtelijk Secretaris afgeleid van FWG schaal 45.

Contactpersoon

Liselotte.van.Wunnik@parlan.nl

Reageren voor

Vrijdag 19 april 2019

Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk