home
      

2 Jeugdzorgwerkers D waarvan 1 op Oproepbasis

Afdeling

Uitwijkhuis Huisduinen

Vereiste opleiding

MBO

Plaats

Den Helder

Aantal uur

28 uur

Salaris

Conform CAO Jeugdzorg schaal 7

Intro

Het Uitwijkhuis Huisduinen is een plek waar jongeren terecht kunnen als het even, of een wat langere periode, niet gaat thuis of in een andere woonsituatie. Met als doel de crisis situatie op te heffen, om weer thuis te wonen, te werken naar een andere woonsituatie (zoals gezinshuis/pleeggezin) of met als doel om richting zelfstandigheid te werken. Waarbij de grens tussen ambulant, deeltijd en voltijd, steeds flexibeler wordt.

Onze locatie is op loopafstand van strand, duinen en natuurgebied waar we graag met de jongeren ook komen.

Functie omschrijving

De Jeugdzorgwerker D ondersteunt vanuit een pedagogisch kader een groep jongeren en biedt praktische opvoedondersteuning aan het gezin/systeem.

 • Levert een bijdrage aan het opstellen van het plan van aanpak in samenwerking met het gezin/ systeem;
 • Vertaalt, na afstemming, het plan van aanpak in samenwerking met het kind/ de jongere in concrete acties en legt deze ter vaststelling voor aan het team met relevante betrokkenen;
 • Begeleidt mede het gezin/ systeembij het realiseren van het plan van aanpak door het bieden van individuele en/of groepsbegeleiding;
 • Borgt de orthopedagogische situatie door het observeren van de groep, het onderkennen, interveniëren en begeleiden van het groepsdynamisch proces en het opvoeden, begeleiden, stimuleren en activeren van individuele jongeren;
 • Bespreekt en registreert de voortgang en resultaten met het gezin/ systeem en overige betrokkenen;
 • Signaleert knelpunten die de (mogelijke) veiligheid van het kind/ de jongere in gevaar brengen en onderneemt op basis hiervan passende actie.

Wij vragen

Een enthousiaste, ervaren collega die:

 • Affiniteit heeft met de doelgroep (jongeren in de leeftijd 12-18 jr);
 • Kennis heeft van en ervaring heeft met werken met het sociale competentiemodel;
 • Op onregelmatige tijden zijn/haar werk wil verrichten.

Wij bieden

 • Werken in een dynamische organisatie die voortdurend gericht is op ontwikkeling en verdere professionalisering;
 • De organisatie biedt een warme sfeer en een intensief inwerkprogramma met diverse trainingen;
 • Ruimte voor eigen inbreng, talentontwikkeling en deskundigheidsbevordering;
 • Doorgroeimogelijkheden naar Jeugdzorgwerker C;
 • Salaris conform de CAO Jeugdzorg, schaal 8 (minimaal € 2.210,52 en maximaal € 3.159,16) obv 36 uur
 • Naast de wettelijke vakantietoeslag kent de CAO Jeugdzorg naast de wettelijke vakantietoeslag een vaste eindejaarsuitkering van 8,3%;
 • Een persoonlijk ontwikkelingsbudget om je kennis en kunde op peil te houden.

Meer informatie

Layla Assouik, Leidinggevende: M. 06-11640163 layla.assouik@parlan.nl

De sluitingsdatum van deze vacature is 20 maart 2019.

Bijzonderheden

Het betreft in eerste instantie een tijdelijke functie voor de duur van een jaar met de mogelijkheid tot verlenging of een vaste aanstelling bij goed functioneren.

Kandidaten die beschikken over een HBO diploma worden ook uitgenodigd om te solliciteren.

Contactpersoon

Layla Assouik, Leidinggevende, layla.assouik@parlan.nl

Reageren voor

Donderdag 21 maart 2019

Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk