home
      

Jeugdzorgwerker D Uitwijkhuis Enkhuizen

Vereiste opleiding

MBO

Plaats

Enkhuizen

Aantal uur

16-24 uur

Salaris

Salaris is conform de CAO Jeugdzorg schaal 7

Intro

Het Uitwijkhuis Enkhuizen is een verblijf& behandeling voorziening voor jongeren in de leeftijd tussen de 14-21 jaar. Met daarnaast een kamertraining afdeling.
Het huis is een plek waar jongeren terecht kunnen als het een korte of wat langere periode niet gaat thuis of in een andere woonsituatie. Het doel is om de (crisis) situatie op te heffen, om weer thuis te wonen, of te werken naar een andere woonsituatie (zoals gezinshuis/pleeggezin) of om richting zelfstandigheid te werken. Binnen het huis is ook een crisisbed voor jongeren aanwezig. Hier kunnen jongeren 24/7 op geplaatst worden indien dit geïndiceerd wordt.
Ook draagt deze afdeling zorg voor de clusterwoning in de wijk, waar ook 3 jongeren verblijven en een traject richting zelfstandigheid volgen.

Functie omschrijving

De hulp bestaat onder andere uit het begeleiden van de dagelijkse dingen, het aanleren van praktische en sociale vaardigheden op allerlei gebieden. Alles gericht op het uitstromen van jongeren richting zelfstandigheid. Met de jongeren wordt een behandelplan opgesteld indien mogelijk in samenwerking met ouders/netwerk, gedragswetenschapper en de mentor. Het behandelplan vormt de leidraad in het uitvoerende werk met de jongeren binnen hun traject.

Wij vragen

Een enthousiaste en vakkundige professional die:

• Toegankelijk is in contact;
• Gesprekstechnieken heeft om met jongeren en verschillende oudersystemen te kunnen communiceren;
• Gezinssysteem en netwerk in kaart kan brengen;
• Ervaring heeft in gespreksvoering over relaties en verlies;
• Helikopterview heeft op de hulp;
• Zelfstandig aan het werk kan gaan;
• Goed kan organiseren, overzicht kan bewaren;
• Kan werken met vragenlijsten, en resultaten kan terugkoppelen
• Meerzijdige partijdigheid als vanzelfsprekend ervaart;
• De samenwerking binnen en buiten het kamertrainingscentrum opzoekt;
• Een relevant diploma op MBO 4-niveau heeft;
• Het kunnen overleggen van een actuele Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor de aanstelling.

Wij bieden

  • Werk in een dynamische organisatie die voortdurend gericht is op ontwikkeling en verdere professionalisering
  • Je ontvangt salaris conform de CAO Jeugdzorg schaal 7 min. € 2.210,52 en max.€ 3.159,16 
  • De CAO Jeugdzorg kent naast vakantietoeslag een eindejaarsuitkering van 8,3%
  • Je ontvangt een arbeidsovereenkomst voor 1 jaar met de intentie tot verlenging
  • Gunstige woonmogelijkheden in een filevrij werkgebied
  • Je krijgt een persoonlijk ontwikkelingsbudget om je kennis en kunde op peil te houden.

Meer informatie

Contactpersoon:
Janneke van Engen (leidinggevende Westfriesland)  06-50008981 of janneke.van.engen@parlan.nl of uitwijkhuiswestfriesland@parlan.nl

Bijzonderheden

 Start 1 mei 2019, in beginsel voor de duur van een jaar.

Contactpersoon

Janneke van Engen (leidinggevende West Friesland) janneke.van.engen@parlan.nl

Reageren voor

Dinsdag 23 april 2019

Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk