home
      

Jeugdzorgwerker D Westfriesland

Afdeling

Flexpoule West Friesland, inzet met name bij 24 uurs en /dagbehandeling Wijdenes

Vereiste opleiding

MBO

Plaats

Wijdenes

Aantal uur

24 uur

Salaris

Salaris is conform de CAO Jeugdzorg schaal 7

Intro

Het behandelcentrum in Wijdenes heeft een dagbehandeling en een kleinschalige 24-uurs-setting voor kinderen tot 12 jaar.

Functie omschrijving

 • Het behandelen van kinderen en/of jeugdigen;
 • Verricht dagelijkse werkzaamheden in de dagbehandeling- en 24 uursgroep;
 • Maakt observatierapportages. (geen slaapdiensten)

Wij vragen

Een enthousiaste en vakkundige professional die:

 • Kennis
  Beschikt over voor de functie relevante kennis en professionele vaardigheden. Beschikt over inzichten in de kinder- en jeugdpsychiatrie en/of verstandelijk gehandicaptenzorg alsmede over de in het behandelcentrum gehanteerde diagnostiek en behandelvisie. Vakkennis en bekwaamheid wordt onderhouden door bijscholing. Kennis van multidisciplinair behandelen en omliggende werkgebieden in de organisatie zijn nodig.
   
 • Zelfstandigheid
  Binnen de geldende beleidskaders en in het kader van de behandelplannen worden de werkzaamheden met een grote mate van zelfstandigheid verricht. Bij gebeurtenissen buiten deze kaders wordt teruggevallen op de behandelverantwoordelijke. De werkzaamheden worden globaal getoetst door de leidinggevende en de behandelverantwoordelijke.
   
 • Sociale vaardigheden
  Is in staat tot het instrumenteel hanteren van het eigen gedrag, emoties en houding in het kader van de behandelingsvraag. Is in staat de juiste balans tussen afstand en betrokkenheid te vinden. Kan verschijnselen van overdracht en tegenoverdracht hanteren. Is in staat tot zelfreflectie in het kader van de behandelingsvraag. Kan omgaan met agressie en kritiek. Kan de emotionele gevolgen van agressief gedrag verwerken. Kan grenzen stellen naar het kind of de jeugdige.
   
 • Risico’s, verantwoordelijkheden en invloed
  Er is kans op het veroorzaken van fysiek of ingrijpend geestelijk letsel bij kinderen/ jeugdigen. Er is kans op imagoschade bij verkeerd omgaan met ouders/ voogden.
  Is medeverantwoordelijk voor de continuïteit in de behandeling/zorg zowel op individueel- als groepsniveau.

   
 • Uitdrukkingsvaardigheid
  Beschikt over goede mondelinge vaardigheden in verband met de uitvoering van de behandeling en de zorg alsmede voor het overdragen van informatie en het geven van richtlijnen.
  Beschikt over schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid nodig voor het maken van observatie- en overdrachtsrapportages, behandelverslagen en informatieoverdracht. Kan worden gevraagd gebruik te maken van totale communicatie zoals gebaren en pictogrammen.

   
 • Bewegingsvaardigheid
  Is in staat fysiek om te gaan met agressief gedrag van kinderen/ jeugdigen en tot het uitvoeren van dagelijkse verrichtingen.
 • Oplettendheid
  Is alert op (non verbale) gedragssignalen van kinderen/ jeugdigen en is in staat om meerdere signalen tegelijk waar te kunnen nemen. Methodische observatie van gedrag van kinderen/ jeugdigen is nodig in het kader van de behandeling/zorg.

   
 • Overige functie-eisen
  Doorzettingsvermogen bij begeleiding van kinderen/ jeugdigen, met name wanneer resultaten van de behandeling/ zorg nauwelijks zichtbaar zijn of er sprake is van terugval.
  Systematiek voor methodisch handelen, hygiëne voor verzorging en integriteit vanwege de vertrouwensrelatie en het omgaan met cliëntgegevens.
  Eisen worden gesteld aan gedrag in verband met contacten met kinderen/ jeugdigen en hun sociale netwerk.

   
 • Inconveniënten
  Fysieke belasting en risico op letsel door agressief gedrag van kinderen/ jeugdigen. Er is kans op fysiek letsel.
  Psychische belasting door langdurige confrontatie met ernstig leed van kinderen/ jeugdigen en ouders.

   
 • Een relevant diploma op MBO 4-niveau heeft;
  Het kunnen overleggen van een actuele Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor de aanstelling.

 

 

Wij bieden

 • Werk in een dynamische organisatie die voortdurend gericht is op ontwikkeling en verdere professionalisering
 • Je ontvangt salaris conform de CAO Jeugdzorg schaal 7 max.€ 3.159,16 
 • De CAO Jeugdzorg kent naast vakantietoeslag een eindejaarsuitkering van 8,3%
 • Je ontvangt een arbeidsovereenkomst voor 1 jaar met de intentie tot verlenging
 • Gunstige woonmogelijkheden in een filevrij werkgebied
 • Je krijgt een persoonlijk ontwikkelingsbudget om je kennis en kunde op peil te houden.

Meer informatie

Contactpersoon:
Janneke van Engen (leidinggevende Westfriesland)  06-50008981 of janneke.van.engen@parlan.nl of uitwijkhuiswestfriesland@parlan.nl

Bijzonderheden

 Start 1 mei 2019, in beginsel voor de duur van een jaar.

Contactpersoon

Janneke van Engen (leidinggevende West Friesland) janneke.van.engen@parlan.nl

Reageren voor

Dinsdag 23 april 2019

Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk