home
      

Vacature Jeugdzorgwerker C, ambulante individuele kindbegeleiding Daghulp (0 – 12 jaar)

Vereiste opleiding

HBO

Plaats

Regio Alkmaar

Aantal uur

24-36 uur p.w.

Salaris

Conform CAO Jeugdzorg Schaal 8

Intro

De afdeling Daghulp biedt specialistische hulp aan een kind van 2,5 tot 12 jaar met (dreigende) ontwikkelingsachterstand en/of gedragsproblematiek in de regio Alkmaar. Het betreft kinderen die vanwege hun gedrag tijdelijk niet (volledig) deel kunnen nemen aan de kinderopvang (peuterspeelzaal en kinderdagverblijf) of (speciaal) onderwijs PO en VO. Wij zetten interventies en handelingsgerichte diagnostiek in, werken met acties op werkdoelen en trainen kinderen individueel en/of in de groep. Wij richten onze interventies op kinderen en hun systeem (ouders/opvoeders en andere professionals waaronder leerkrachten). We werken samen met leerkrachten, begeleiders van KDO’s, paramedici en andere partners uit het sociale domein. Ook biedt Daghulp een consultfunctie: wij delen onze expertise met ouders, gemeente en professionals uit het sociale domein.

Als je in deze functie komt te werken wordt je lid van het team Daghulp Alkmaar/Buch of team Daghulp Heerhugowaard. Beide teams behoren tot de afdeling Daghulp Alkmaar.

Functie omschrijving

We zijn specifiek op zoek naar collega’s die het leuk vinden om ambulante individuele specialistische hulp te bieden aan kinderen, in de groep/klas of individueel. Je versterkt hiermee onze twee groeiende teams in de regio Alkmaar. Je werkt op verschillende scholen of peuterspeelzalen en kinderopvang waar je kinderen individueel begeleid.

De Jeugdzorgwerker C draagt, in nauwe samenwerking met ouders en betrokken professionals, bij aan opstellen en realiseren van het plan van aanpak en het hiertoe bieden van individuele en/of groepsbegeleiding, zodat op basis daarvan de opvoeding en begeleiding optimaal tot hun recht komen en een veilige opgroeisituatie voor het kind is gerealiseerd.

 

Wij vragen

Wij zoeken medewerkers met ambitie, hart voor de zaak en een sterk verantwoordelijkheidsgevoel.
Een enthousiaste en vakkundige professional die:

  • Met voorkeur voor een contractgrootte van 24 - 36 uur (in overleg)
  • Minstens een afgronde HBO opleiding MWD/SPH/Pedagogiek
  • Werken op een woensdag is een pré
  • Uitstekende communicatieve vaardigheden bezit, zowel mondeling als schriftelijk
  • In staat is tot zelfreflectie en gevoel heeft voor rust, ruimte en structuur
  • Ervaring heeft in het vakgebied jeugdhulp
  • Werkervaring in het onderwijs is een pré
  • In staat is zelfstandig de jeugdhulp vorm te geven binnen een kinderopvang- of onderwijssetting
  • In het bezit is van rijbewijs en een auto
  • Geregistreerd als Jeugdzorgwerker bij het SKJ of voldoet aan alle eisen om zich als jeugdzorgwerker te kunnen registreren

Het kunnen overleggen van een actuele Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor de aanstelling.

Wij bieden

Bij Parlan geloven we in eigen verantwoordelijkheid voor je ontwikkeling. Wij bieden je daartoe alle ruimte. Je krijgt een persoonlijk opleidingsbudget en ruimte voor initiatieven. De opleidingsmogelijkheden worden door onze medewerkers zeer hoog gewaardeerd.

We bieden je werkbegeleiding en deskundigheidsbevordering maakt expliciet deel uit van de koers van Daghulp.

Wij geloven in werken met passie, en dat is dan ook iets wat je dagelijks op onze werkvloer terugziet en wat ons bindt.

Last but not least kunnen onze medewerkers rekenen op een fietsplan, werk wat ertoe doet, goede samenwerking in een goede sfeer, flexibele werktijden, onregelmatigheidstoeslagen, een eindejaarsuitkering, een kerstpakket en een reiskostenvergoeding.

Deze functie is ingeschaald in schaal 8 CAO Jeugdzorg (minimaal € 2.310,93 en maximaal
€ 3.431,71).

Bijzonderheden

Vanuit onze visie op het versterken van het systeem, heeft het onze voorkeur als collega’s zowel gezinnen als ook kinderen (individueel) begeleiden (wel of niet uit hetzelfde gezin). Als je kinderen begeleid (functie jeugdzorgwerker C), dan biedt je zowel specialistische hulp aan kinderen in de groep/klas of individueel als ook ouderbegeleiding.

Het betreft in eerste instantie een jaarcontract. Afhankelijk van de ontwikkelingen binnen Daghulp regio Alkmaar kan dit voor onbepaalde tijd worden.

Start bij voorkeur in september, in overleg.

Contactpersoon

Christine Bos, Leidinggevende Daghulp Alkmaar (06 13 51 11 14)

Reageren voor

Zaterdag 1 juni 2019

Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk