home
      

Vacature Jeugdzorgwerkers C / Ambulant, die de aansluiting tussen de behandeling en het netwerk wil en kan maken

Afdeling

diverse afdelingen van Transerium

Vereiste opleiding

HBO

Plaats

Heerhugowaard

Aantal uur

28 u/pw

Salaris

CAO Jeugdzorg schaal 8

Intro

Wij zijn Parlan Jeugdhulp, een organisatie van meer dan 900 professionals werkzaam in de jeugdzorg. Wij staan voor de jeugdhulp die wij verlenen aan jeugdigen, opvoeders en alle andere betrokkenen bij het opvoeden en opgroeien. We doen dit elke dag weer met volledige inzet. Onze werknemers zijn blij met het afwisselende werk en de fijne collega’s. Wij zijn trots op wat we leveren, en ervaren vrijheid in hoe we het samen doen. We doen het samen en dat motiveert ons elke dag weer.

Wij hebben een zeer brede basis aan kennis en ervaring op het gebied van jeugdhulp. Dit stelt ons in staat om voor elk kind een passende oplossing te zoeken en daadwerkelijk het verschil te maken. We staan met passie in het werk en gaan voor resultaat, en dat motiveert ons elke dag weer.

Wil jij onze collega worden en bijdragen aan voortdurend verbeteren van de jeugdhulp, lees dan snel verder want zij zoeken een Jeugdzorgwerker C.

Functie omschrijving

De taken die je uitvoert in deze functie zijn:

 • Plan van aanpak mede opgesteld, zodanig dat concrete (behandel)doelen en acties zijn geformuleerd
 • Levert een bijdrage aan het opstellen van het plan van aanpak in samenwerking met het gezin/ systeem
 • Adviseert, in samenspraak met relevante betrokkenen, over de best passende individuele en/ of groepsmethoden
 • Begeleidt het gezin/ systeem bij het vertalen van het plan van aanpak in concrete acties en legt deze ter vaststelling voor aan het team met relevante betrokkenen
 • Plan van aanpak mede gerealiseerd, zodanig dat de opgenomen doelstellingen zijn behaald
 • Ondersteunt het gezin/ systeem bij de uitvoering van het plan van aanpak mede uit door het bieden van complexe individuele en/ of groepsbegeleiding 
 • Borgt de orthopedagogische situatie door het observeren, het onderkennen, interveniëren en begeleiden van het groepsdynamische proces en het opvoeden, begeleiden, stimuleren en activeren van individuele jongeren
 • Bespreekt en registreert de voortgang en resultaten met het gezin/ systeem en overige betrokkenen
 • Bewaakt de voortgang en stelt plan van aanpak na overleg met de verantwoordelijke behandelaar bij waar nodig
 • Fungeert als mentor voor individuele kinderen/ jongeren
 • Biedt praktische opvoedingsondersteuning aan betrokkenen uit de leefomgeving van het kind/ de jongere en coacht de kind/ de jongere om zijn eigen hulpbronnen te kunnen aanboren met het oog op vervolg hulp
 • Signaleert knelpunten die de (mogelijke) veiligheid van het kind/ de jongere in gevaar brengen en onderneemt op basis hiervan passende actie
 • Reageert adequaat in crisissituaties
 • Draagt zorg voor het nakomen van de relevante (wettelijke) termijnen en afspraken en onderneemt actie bij een naderende overschrijding


Wat moet ik bereiken? (Resultaten) Wat kan ik doen om de doelen te bereiken? (Activiteiten) · Begeleidt, coacht en instrueert collega’s bij de uitvoering van de werkzaamheden op de groep, signaleert hierbij knelpunten en geeft deze door aan de leidinggevende
 

Kennis delen en ontwikkelen.

 • Houdt de eigen kennis actief op peil en deelt opgedane kennis met (nieuwe) collega’s/ stagiaires
 • Volgt ontwikkelingen binnen het eigen vakgebied
 • Participeert actief in verschillende overlegorganen
 • Maakt inzichtelijk hoe het geleerde toegepast is in de praktijk
 • Levert een bijdrage aan het verbeteren van de in gebruik zijnde methodieken.

Wij vragen

 • Wij zoeken medewerkers met ambitie, hart voor de zaak en een sterk verantwoordelijkheidsgevoel
 • ERVARING in het werken met jongeren en hun ouders het netwerk en systeem
 • AFFINITEIT met ambulante werk
 • Wij zoeken een contactueel vaardige collega die met humor zijn of haar werk aangaat
 • Een collega die niet afhaakt ook als de hulpvraag wat ingewikkelder is of wordt
 • Het hebben van een rijbewijs is een vereiste

Het kunnen overleggen van een actuele Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor de aanstelling.

Wij bieden

Bij Parlan geloven we in eigen verantwoordelijkheid voor je ontwikkeling. Wij bieden je daartoe alle ruimte. Je krijgt een persoonlijk opleidingsbudget en ruimte voor initiatieven. De opleidingsmogelijkheden worden door onze medewerkers zeer hoog gewaardeerd.

Wij geloven in werken met passie, en dat is dan ook iets wat je dagelijks op onze werkvloer terugziet en wat ons bindt.

Last but not least kunnen onze medewerkers rekenen op een fietsplan, werk wat ertoe doet, goede samenwerking in een goede sfeer, flexibele werktijden, onregelmatigheidstoeslagen, een eindejaarsuitkering, een kerstpakket en een reiskostenvergoeding.

Deze functie is ingeschaald in schaal 8 (minimaal € 2.310,93 € en max 3.431,71)

Contactpersoon

Eline Schouten, Leidinggevende, eline.schouten@parlan.nl

Reageren voor

Maandag 20 mei 2019

Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk