home
      

Vacature Pedagogisch-Psychiatrisch Hulpverlener Wijdenes

Afdeling

West-Friesland

Vereiste opleiding

HBO

Plaats

Wijdenes

Aantal uur

32 uur

Salaris

CAO GGZ schaal 45

Intro

De Praktijk (onderdeel van Parlan) is een GGZ-instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie in de regio Noord-Holland Noord met vestigingen in Alkmaar, Schagen, Wijdenes en Hoorn. Naast het uitvoeren van diagnostiek en behandeling op de locaties is er een uitgebreid aanbod aan behandelingen. Het behandelcentrum in Wijdenes heeft een dagbehandeling en een kleinschalige 24-uurs-setting voor kinderen tot 12 jaar.

Functie omschrijving

Je behandelt kinderen en/of jeugdigen tot 12 jaar en verricht dagelijkse werkzaamheden voor de 24 uurs-groep. Je bent mentor van een kind en maakt observatierapportages. Woont overlegvormen bij (geen slaapdiensten).

Wij vragen

Een enthousiaste en vakkundige professional die:


Kennis

 • Beschikt over voor de functie relevante kennis en professionele vaardigheden op HBO- niveau.
 • Beschikt over inzichten in de kinder- en jeugdpsychiatrie en/of verstandelijk gehandicaptenzorg alsmede over de in het behandelcentrum gehanteerde diagnostiek en behandelvisie.
 • Vakkennis en bekwaamheid wordt onderhouden door bijscholing.
 • Kennis van multidisciplinair behandelen en omliggende werkgebieden in de organisatie zijn nodig.

Zelfstandigheid

 • Binnen de geldende beleidskaders en in het kader van de behandelplannen worden de werkzaamheden met een grote mate van zelfstandigheid verricht.
 • Bij gebeurtenissen buiten deze kaders wordt teruggevallen op de behandelverantwoordelijke.
 • De werkzaamheden worden globaal getoetst door de leidinggevende en de behandelverantwoordelijke.

Sociale vaardigheden

 • Is in staat tot het instrumenteel hanteren van het eigen gedrag, emoties en houding in het kader van de behandelingsvraag.
 • Is in staat de juiste balans tussen afstand en betrokkenheid te vinden.
 • Kan verschijnselen van overdracht en tegenoverdracht hanteren.
 • Is in staat tot zelfreflectie in het kader van de behandelingsvraag.
 • Kan de emotionele gevolgen van agressief gedrag verwerken.
 • Kan grenzen stellen naar het kind of de jeugdige.
 • Kan omgaan met agressie en kritiek.

Risico’s, verantwoordelijkheden en invloed

 • Er is kans op het veroorzaken van fysiek of ingrijpend geestelijk letsel bij kinderen/ jeugdigen;
 • Er is kans op imagoschade bij verkeerd omgaan met ouders/ voogden;
 • Is medeverantwoordelijk voor de continuïteit in de behandeling/zorg zowel op individueel- als groepsniveau.

Uitdrukkingsvaardigheid

 • Beschikt over goede mondelinge vaardigheden in verband met de uitvoering van de behandeling en de zorg alsmede voor het overdragen van informatie en het geven van richtlijnen.
 • Beschikt over schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid nodig voor het maken van observatie- en overdrachtrapportages, behandelverslagen en informatieoverdracht.
 • Kan worden gevraagd gebruik te maken van totale communicatie zoals gebaren en pictogrammen.

Bewegingsvaardigheid

 • Is in staat fysiek om te gaan met agressief gedrag van kinderen/ jeugdigen en tot het uitvoeren van dagelijkse verrichtingen;

Oplettendheid

 • Is alert op (non verbale) gedragssignalen van kinderen/ jeugdigen en is in staat om meerdere signalen tegelijk waar te kunnen nemen;
 • Methodische observatie van gedrag van kinderen/ jeugdigen is nodig in het kader van de behandeling/zorg.

Overige functie-eisen

 • Doorzettingsvermogen bij begeleiding van kinderen/ jeugdigen, met name wanneer resultaten van de behandeling/ zorg nauwelijks zichtbaar zijn of er sprake is van terugval;
 • Systematiek voor methodisch handelen, hygiëne voor verzorging en integriteit vanwege de vertrouwensrelatie en het omgaan met cliëntgegevens;
 • Eisen worden gesteld aan gedrag in verband met contacten met kinderen/ jeugdigen en hun sociale netwerk;
 • SKJ registratie is vereist.

Inconveniënten

 • Fysieke belasting en risico op letsel door agressief gedrag van kinderen/ jeugdigen;
 • Er is kans op fysiek letsel;
 • Psychische belasting door langdurige confrontatie met ernstig leed van kinderen/ jeugdigen en ouders.

Het kunnen overleggen van een actuele Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor de aanstelling

Wij bieden

 • Werken in een dynamische organisatie die voortdurend gericht is op ontwikkeling en verdere professionalisering;
 • Salaris conform de CAO GGZ, schaal 45A (minimaal € 2.222,00 en maximaal € 2.663,00);
 • Naast de wettelijke vakantietoeslag kent de CAO GGZ een vaste eindejaarsuitkering van 8,33%;
 • Een persoonlijk ontwikkelingsbudget om je kennis en kunde op peil te houden.

Het kunnen overleggen van een actuele Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor de aanstelling.

Contactpersoon

Janneke van Engen, Leidinggevende, janneke.van.engen@parlan.nl, 06 50008981

Reageren voor

Maandag 19 augustus 2019

Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk