Vacatures bij Parlan
home
      

Gedragswetenschapper B

Afdeling

Zorglijn Wonen anders dan thuis – onderdeel pleegzorg

Vereiste opleiding

WO

Plaats

Noord-Holland

Intro

Parlan Jeugdhulp is een organisatie voor Jeugd & Opvoedhulp, JeugdzorgPlus (Transferium Jeugdzorg) en Jeugd-GGZ (De Praktijk) in Noord-Holland. Wij bieden jaarlijks opvang, opvoeding, begeleiding en behandeling aan ruim 6000 kinderen, jongeren en gezinnen. Bij Parlan werken ongeveer 850 enthousiaste professionals. Wij werken intensief samen met lokale- en regionale partners om onze cliënten een optimaal perspectief te bieden.

De omgeving waarin wij werken is sterk aan het veranderen. Deze veranderingen hebben grote effecten voor de organisatie. Tegelijkertijd zijn er keuzes gemaakt voor de interne ontwikkeling van de organisatie. Sleutelbegrippen in dit proces zijn integrale verantwoordelijkheid van teams - op basis van kaders en prestatieafspraken-, professionele autonomie en zelf organiserend vermogen en het benutten van elkaars capaciteiten.

Functie omschrijving

Elk kind heeft recht op een liefdevolle en stabiele omgeving om in op te groeien. Soms lukt dat even niet en is er een ander thuis nodig zoals een pleeggezin. Help jij ons mee om de kinderen, de gezinnen waarin zij opgroeien en hun ouders zo goed mogelijk te ondersteunen?  

In de rol van Gedragswetenschapper geef je advies over inhoudelijk beleid, methodieken en verricht je (psycho)diagnostiek ten behoeve van begeleiding en/of behandeling.

Je zoekt de samenwerking op met jouw jeugdzorgwerkers en pleegzorgbegeleiders. Inhoudelijk biedt je ondersteuning aan, adviseer je en je coacht ten aanzien van het plan van aanpak gedurende het hele traject. Mede door jou worden zij instaat gesteld om het pleegkind, pleeggezin, ouders en relevant netwerk (systeem) te begeleiden en eventueel aanvullende hulp erbij te halen.

Je pleegt interventies bij risicovolle vastlopende gezinssituaties ten behoeve van de veiligheid.

Daarnaast zie je toe op zorgregistratie en dossiervorming en je draagt zorg voor het evalueren van de effectiviteit van de geboden hulp. Wij vinden het belangrijk dat je meedenkt en dat je een analyserende en signalerende functie hebt waarbij je binnen pleegzorg een bijdrage levert aan beleid- en methodiekontwikkeling. Wij dagen je uit om in te spelen op trends, ontwikkelingen, innovaties en dat je relevante kennis voor de uitvoering actueel is.

 

Over de afdeling

Pleegzorg is een jeugdhulp aanbod dat uitgevoerd wordt door een team pleegzorgbegeleiders samen met (pleeg)ouders. Er wordt gewerkt in verschillende flexibele (gedeeltelijk regionale)  teams die mee kunnen bewegen met de veranderende vraag van onze gezinnen en kinderen en van de diverse opdrachtgevers en verwijzers. Er zijn meerdere gedragswetenschappers verbonden aan pleegzorg. Zij zijn met de leidinggevende, hoofd Zorgontwikkeling wonen en directeur gezamenlijk verantwoordelijk voor de resultaten, het verdelen van taken, afstemming en synergie. Op dit moment is er ruimte voor de inzet van een gedragswetenschapper die zich verbindt aan het werken met de pleegzorgwerkers en pleeggezinnen in de regio’s.

Er gebeurt veel op het gebied van pleegzorg; zowel binnen Parlan als landelijk. Nieuwe initiatieven om de zorg en ondersteuning nog beter te maken worden binnen Parlan geïnitieerd vanuit hoofden zorgontwikkeling. Hun kennis en expertise worden ingezet op de volgende onderdelen: integrale ambulante teams, specialistische behandelcentra en wonen.

Wij vragen

Een enthousiaste, ervaren en vakkundige professional met relevante academische opleiding, kennis van het sociaal domein en de jeugdwet, hechting en trauma, complexe gezinssystemen, gedragsproblemen en stoornissen en erkende interventies en behandelmethoden.

Herken jij je in het betrouwbaar, ondernemend, verbindend en met lef proactief, (on)gevraagd opkomen voor de belangen van het (pleeg)kind?

Wij bieden

  • Werk in een dynamische organisatie die gericht is op ontwikkeling en  professionalisering.
  • Salaris conform CAO Jeugdzorg 2019-2020 schaal 11. Inschaling is afhankelijk van ervaring. 
  • De CAO Jeugdzorg kent naast vakantietoeslag een eindejaarsuitkering van 8,3%. 
  • De mogelijkheid om je deskundigheid te vergroten.
  • Een 32-urige werkweek.
  • Op dit moment zijn de GW-ers verbonden aan een regio of een bovenregionale activiteit. Omdat we gaan uitbreiden wordt ook opnieuw naar de inrichting gekeken. De plaats is daarom nog niet helemaal duidelijk; of de Kop, of Westfriesland, of Alkmaar. We hebben veel ervaring op gedaan met digitaal werken, je hoeft daarom niet elke dag fysiek aanwezig te zijn.

Meer informatie

Voor meer informatie en vragen kan je contact opnemen met Elsbeth Koek, Directeur via 06-15316098 of elsbeth.koek@parlan.nl

Heb je vragen voor een gedragswetenschapper verbonden aan pleegzorg, dan kun je contact opnemen met Leonie Hadderingh via 06-21175386.

 

Reactietijd 14 dagen na plaatsing.

Interne kandidaten hebben voorrang in de procedure.

Bijzonderheden

Streefdatum aanstelling 1 oktober 2020 voor de duur van 1 jaar.

Reageren voor

Dinsdag 22 september 2020

Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk