Vacatures bij Parlan
home
      

Schoolmaatschappelijk werk Parlan - ROC kop van Noord Holland en rsg Wiringherlant

Afdeling

ROC kop van Noord Holland en rsg Wiringherlant

Vereiste opleiding

HBO

Aantal uur

24 uur per week

Salaris

Schaal 9 CAO jeugdzorg

Intro

Parlan Jeugdhulp ondersteunt leerlingen en studenten uit het VO en MBO in de kop van Noord-Holland.
Door in een vroeg stadium leerlingen, ouder(s) en docenten te helpen en te ondersteunen, draagt het schoolmaatschappelijk werk (SMW) op een positieve manier bij aan de ontwikkeling en het verbeteren van het functioneren van de leerling of student op school en in de thuissituatie.
Voor het ROC kop van Noord-Holland en rsg Wiringherlant zijn we op zoek naar een nieuwe collega.

ROC Noord-Holland
Het ROC biedt o.a. middelbaar beroepsonderwijs aan studenten vanaf 16 jaar. Om te voorkomen dat studenten de opleiding voortijdig verlaten is er veel aandacht voor begeleiding. Naast de begeleiding op de onderwijsafdeling kent het ROC een Loopbaancentrum waar extra begeleiding en zorg wordt geboden aan studenten die dat nodig hebben. Het SMW is onderdeel van het Loopbaancentrum en biedt individuele ondersteuning bij studenten met sociaal/emotionele problemen. Tevens geeft het SMW adviezen die betrekking hebben op het omgaan met de student in de klas.

rsg Wiringherlant is een kleinschalige, brede openbare scholengemeenschap waar leerlingen in een veilige en prettige leeromgeving kwalitatief goed onderwijs krijgen. Het lesprogramma wordt op persoonlijke behoeften en talenten van een leerling afgestemd. Onderzoeken, ondernemend leren en leerlingen op de wereld van nu en morgen voorbereiden staan hierin voorop.

Zowel in het VO als in het MBO gaat het om de preventieve inzet van professionele ondersteuning, zo dichtbij mogelijk, zo snel mogelijk en zo effectief mogelijk. De schoolmaatschappelijk werker staat in nauw contact met de ondersteuningscoördinator en het wijkteam.

Gezien de samenstelling van ons team, gaat bij gelijke geschiktheid, onze voorkeur uit naar een man.

Functie omschrijving

De drie kerntaken van de SMW-er:

1. Schoolondersteuning met focus op vroegsignalering, voorlichtings- en preventieactiviteiten, ondersteuningconsultatie aan leerkrachten/docenten, mentoren en overige onderwijsondersteuners.

2. Kortdurende hulpverlening aan leerlingen en/of ouders/verzorgers. SMW biedt lichte vorm van hulp in een systeemgerichte context met de jeugdzorgrichtlijnen en beroepscode  als uitgangspunt. SMW benut het krachtenveld van het sociale en professionele netwerk.

3. Toeleiding naar externe zorg/ondersteuning, Toeleiden naar het wijkteam en/of bijdragen aan de voorbereiding van (extra) zorgaanvragen buiten de school, waaronder overdracht, terugkoppeling en evaluatie,  en actief contact hierover houden met het wijkteam, externe zorgaanbieders, leerlingen en ouders/verzorgers. 

Wij vragen

Een collega met hart voor onderwijs die:

  • Blij wordt van het samenwerken, sterke communicatieve vaardigheden en aanpassingsvermogen bezit;
  • Een flexibele houding heeft, makkelijk weet te schakelen en te prioriteren; blijft effectief presteren onder tijdsdruk en tegenspel;
  • Relevante werkervaring met verschillenden methodische benaderingen zoals: Sociale Netwerk Strategieën, context- en oplossingsgericht werken, crisisinterventie, coördinatie van crisishulpverlening en bemiddelingsvaardigheden;
  • Kennis heeft van de psychosociale ontwikkeling en het leeftijdsadequaat functioneren van leerlingen en over gezinsproblematiek in relatie tot het functioneren van leerlingen op school;
  • Kennis van en inzicht heeft in factoren die bepalend zijn voor het ontstaan van psychosociale- en gedragsproblemen;
  • Kennis heeft van gezinssystemen en de interactie tussen leerling en zijn /haar ouders/verzorgers;
  • Het hebben van een SKJ-registratie is een pre.

Wij bieden

Werk in een dynamische omgeving van zowel het ROC , RSG als Parlan die gericht is op ontwikkeling en professionalisering.

Salaris conform CAO Jeugdzorg schaal 9: € 2.603,56 tot € 3.888,56 bij een 36-urige werkweek. De CAO Jeugdzorg kent naast vakantietoeslag een eindejaarsuitkering van 8,3%.

Meer informatie

  • Selectiegesprekken eind juni 2021.
  • Een jaarcontract dat bij goed functioneren en gunstige bedrijfsomstandigheden wordt verlengd voor onbepaalde tijd.
  • Startdatum dienstverband 1 september 2021

Contactpersoon

Anna Dekker 06-52714521

Reageren voor

Zondag 20 juni 2021

Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Stichting de Praktijk