home
      

Het alledaagse is de kracht van pleegzorg

In de linkerkolom vindt u de button pleegouder worden.

In de 550 pleeggezinnen van Parlan wonen ruim 820 pleegkinderen. Zij leven daar hun gewone leven en groeien op zoals andere kinderen.
Hoewel, pleegzorg is natuurlijk helemaal niet gewoon. Het is een bijzondere vorm van jeugdzorg. Met gewoon bedoelen we dat u geen bijzondere dingen hoeft te kunnen of te doen met een pleegkind. Juist de alledaagse dingen delen met elkaar, dat is de kracht van pleegzorg.

Pleegzorg. Kinderen groeien veilig op in een gewoon gezin.
 

Wij zijn lid van Pleegzorg Nederland en sluiten aan bij hun campagne supergewonemensengezocht.nl.

 

Recent nieuws over Pleegzorg Parlan


Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk