home
      

PleegOuderRaad

Wij zijn een groep pleegouders die de Pleegouderraad vormen van de pleegzorg Parlan. Onze functie is het vertegenwoordigen van de pleegouders bij Parlan, waarvan de pleegzorg een onderdeel is. Ons doel is  communiceren en meedenken met de Pleegzorg over allerlei zaken die pleegouders en pleegkinderen aangaan.

De PleegOuderRaad (POR) komt op voor de gemeenschappelijke belangen van pleegouders en (pleeg)kinderen bij Parlan. Maar de POR doet meer. Wij denken en praten mee over het pleegzorgbeleid en geven gevraagd en ongevraagd advies over ontwikkelingen in de pleegzorg. Via de POR weet Parlan wat pleegouders belangrijk vinden.

Wat wij doen:

  • Advies uitbrengen over elk voorgenomen besluit van
    Pleegzorg Parlan
  • Namens pleegouders spreekbuis zijn richting Pleegzorg Parlan
  • Klankbord zijn voor pleegouders van Parlan
  • Werken aan verbetering van de condities waaronder pleegouders hun taak vervullen
  • Volgen van de landelijke en regionale ontwikkelingen op het gebied van pleegzorg.
  • Wij organiseren 1x per jaar een jaarvergadering met een thema. 

Omdat wij als leden van de PleegOuderRaad zelf pleegouder zijn, weten wij de weg in pleegzorgland. Hoewel elke plaatsing anders is, zijn er veel zaken die wij al wel hebben meegemaakt. De Pleegouderraad helpt u graag verder.

Heeft u vragen, wilt u een vergadering bijwonen, lid worden of zomaar even praten over pleegzorg? bel ons op nummer (06) 23 712 642 of stuur een mail naar pleegouderraad@parlan.nl

Download hier informatie van de POR

 

De leden van de POR

Daniëlle van den Mosselaar, voorzitter
Naast echtgenoot, moeder, pleegmoeder en voorzitter van de POR  werk ik als ambulant begeleider, waarbij ik basisscholen in West Friesland begeleid. Sinds 2006 vangen wij met ons gezin pleegkinderen op, soms kortdurend, momenteel perspectief biedend. Lees meer over Danielle.

Bert Meijerink, secretaris
15 Jaar geleden hebben we de stap genomen om de zorg voor pleegkinderen op ons te gaan nemen. Op dit moment hebben we twee zusjes van 7 en 10 jaar. Ze zouden voor drie maanden komen, maar ze zijn er inmiddels al zes jaar. Ook is het nu duidelijk geworden dat ze tot hun 18e bij ons zullen blijven wonen. Lees meer over Bert

Marjolein, lid
Ik werk 4 dagen per week als sociaal psychiatrisch verpleegkundige en sinds 2009 vangen wij pleegkinderen op. Crisis, hulpverleningsvariant, opvoedingsvariant en weekend/ vakantie voor zowel netwerk als bestand. Lees meer over Marjolein

 

Matthe Witte, lid
Pleegouder en beheerder van kleding- en goederenmagazijn Je mag er zijn in Noord-Scharwoude.

 

 Tiny Klaver, lid

Mijn naam is Tiny Klaver en sinds 1983 hebben mijn man en ik zo’n 130 pleegkinderen voor korte of langere tijd opgevangen. Mijn motivatie om in de pleegouderraad te zitten is om pleegzorg voor pleegouders leuk te houden.

     Truus van der Berg, lid 

     Toen in 2012 de kinderen de deur  uit gingen, hebben we diezelfde deur open gezet voor pleegkinderen. Thuis hebben we een bloembollenkwekerij Boltha BV te Breezand. Wat mij écht opvalt is dat wij als pleegouders vaak tegen dezelfde dingen aanlopen. Via de POR heb ik een prachtige gelegenheid om onze ervaringen als pleegouders te communiceren met de organisatie Parlan, want van verbeteren is nooit iemand slechter geworden. Lees verder

 

 


Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk