Gezinshuisouders hebben professionele passie
home
      

Bel of mail Willem. Hij kan al je vragen over gezinshuizen beantwoorden.

M. 06 15 94 74 28 of mail willem.vernooijs@parlan.nl

Gezinshuisouder. Professionele passie.

Jij bent die professional die kinderen een plek geeft waar ze zichzelf mogen zijn. Je geeft ze het gevoel dat ze ertoe doen. Dan ontwikkelen ze zich: ze groeien, zowel fysiek als emotioneel en cognitief.

De kinderen die bij je wonen hebben allemaal traumatische ervaringen. Jij leert ze dat hun geschiedenis niet de toekomst bepaalt maar dat er een nieuwe toekomst kan komen.

In de gezinshuizen van Parlan wonen 80 kinderen. Download het overzicht van de gezinshuizen van Parlan.
 

Dagelijkse opvoeding in een gezinshuis

De gezinshuisouder is verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg en opvoeding van de kinderen. Hun problematiek is pittig en daarom hebben ze jouw professionele begeleiding nodig. De meeste kinderen hebben ook aanvullende hulp buitenshuis.

De leeftijd van de kinderen ligt tussen de 3 en 18 jaar (soms met uitloop tot 21 jaar). Je kunt zelf kiezen hoeveel kinderen je verzorgt. Je kunt 1 tot maximaal 4 kinderen opvangen in je eigen huis, als ieder kind maar een eigen slaapkamer heeft.

Omdat je in jouw eigen huis werkt, lopen werk en privé door elkaar. Dit houdt in dat de werktijden niet standaard zijn en dat het opnemen en opvoeden van een gezinshuiskind effect heeft op de gezinssituatie.

Je doet het niet alleen. Wij ondersteunen je in jouw werk. Je vormt samen met de gedragswetenschapper en de gezinshuisbegeleider een team.  

De meeste gezinshuisouders zijn koppels. Je kunt allebei gezinshuisouder worden maar dat hoeft niet. Als een van de twee gezinshuisouder wordt dan ontvangt jouw partner een vrijwilligersvergoeding van €1500 (netto) per jaar. De gezinshuisouder heeft minimaal MBO4, zorg of hulp gerelateerd.

 

Landelijke definitie gezinshuizen

Gezinshuizen zijn een vorm van zorg voor jeugd die valt onder de Jeugdwet of Wet Langdurige Zorg. Het is een kleinschalige woonvorm waar één of meerdere jeugdigen (meestal 3 tot 6) tussen de 0 en 24 jaar opgenomen worden in het eigen gezin van de gezinshuisouder(s). In het gezinshuis bieden gezinshuisouder(s) - op een professionele wijze - 24 uur per dag, 7 dagen in de week verzorging, opvoeding en begeleiding aan de jeugdigen. Minimaal één van de beide ouders ontvangt een salaris of vergoeding voor zijn/haar werk als gezinshuisouder.

Welk gezinshuis past bij jou?
maar ook...
Welk kind past in jouw gezinshuis?

Een goede klik tussen de gezinshuisouder en het kind is erg belangrijk.

Welk gezinshuis past bij jou? Jonge kinderen, oudere kinderen, één kind of meer kinderen? In loondienst van Parlan of liever als franchiser via Gezinshuis.com? We bespreken de mogelijkheden graag met jou (en je partner).

Welke kind past in welk gezinshuis? Sommigen zijn heel goed in het begeleiden van erg drukke kinderen, terwijl anderen juist weer beter uit de voeten kunnen met kinderen die wat in zichzelf gekeerd zijn. Bij ieder kind gaan we op zoek naar de beste match.

Neem een kijkje in het gezinshuis van Henny, Marjan of Lies en Jan (beide gezinshuisouder)
 

Wat kinderen belangrijk vinden

Wees betrouwbaar

  • Wijs mij niet af
  • Beschaam mijn vertrouwen niet
  • Neem mij serieus
  • Luister naar mij
  • Laat mij niet alleen voor moeilijke keuzes staan
  • Laat mij boos en verdrietig zijn
  • Geef mij de tijd om te hechten
  • Laat mij loyaal zijn aan mijn ouders
  • Geef mij veiligheid, structuur en regelmaat.

 


Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk