Informatiemap voor pleegouders
home
      

Pleegouder informatiemap

Om u zo goed mogelijk voor te bereiden en te begeleiden bij uw pleegzorgplaatsing vindt u hieronder allerlei informatie die voor u van belang kan zijn. 

Over pleegzorg bij Parlan

Procedure pleegouder worden

Voor bestands- en netwerkpleegzorg. De stappen die aspirant pleegouders doorlopen voordat zij als pleegouder geaccepteerd kunnen worden. Voor meer informatie, klik hier

De Jeugdwet stelt eisen aan de inzichtelijkheid en verantwoording van de hulpverlening. Samenwerkingsafspraken

 

Algemene financiële informatie

De bijzondere kosten pleegzorg 2021

 

Formulieren 2021

Pleegouderraad

De pleegouderraad heeft een eigen pagina.

 

Privacy gegevens en vertrouwenspersoon

AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp
Alle pleegkinderen, pleegouders én verzorgers hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon die ondersteuning biedt bij vragen en klachten. Daarvoor kunnen zij kosteloos terecht bij het AKJ. Het AKJ is een zelfstandige stichting.

Het AKJ is te bereiken via 088 555 10 00 of info@akj.nl
Je kunt ook chatten met een vertrouwenspersoon via www.akj.nl op maandag t/m donderdag van 16.00 - 20.00 uur en op vrijdag van 15.00 - 17.00 uur.

Meer informatie over hoe het AKJ werkt staat in de folder voor jongeren en de flyer AKJ Vertrouwenspersoon voor (pleeg)ouders.
 

Praktische informatie

Nederlandse Vereniging voor pleeggezinnen 

De Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen helpt pleegouders om het beste voor hun pleegkind te bereiken. Wij zijn er voor pleegouders, pleegkinderen en eigen kinderen in pleeggezinnen. Wij zijn een plaats voor pleeggezinnen, waar je gehoord en gezien wordt, waar je waardering en steun vindt en waar je je stem kan laten horen om samen de pleegzorg te verbeteren. Je kunt als pleegouder terecht bij onze helpdesk voor onafhankelijk (juridisch) advies over pleegzorg, we maken ontmoetingen mogelijk en laten de stem van pleeggezinnen horen, landelijk en lokaal. Meer weten over de NVP? Kijk op www.denvp.nl
 

Richtlijnen

Op basis van wetenschap, praktijkkennis van professionals en ervaringskennis van clienten geven richtlijnen onderbouwde aanbevelingen voor jouw handelen. De richtlijnen pleegzorg is een van de momenteel 15 richttlijnen. Richtlijnen Pleegzorg

Nederlands Jeugdinstituut, dossier pleegzorg
Het NJI belicht de achtergronden van pleegzorg en aspecten als pleegzorgbegeleiding, matching en samenwerking.

Wilt u nog meer informatie, heeft u nog aanvullingen of misschien wel tips over hoe wij bijvoorbeeld de begeleiding van pleeggezinnen beter kunnen doen? Laat het ons weten! Met uw opmerkingen kunnen wij ons voordeel doen. Stuur een mail.


Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Stichting de Praktijk