Adressen regio IJmond en Zuid-Kennemerland

Beverwijk, Heemskerk, Velsen, Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort

Regiokantoor Zuid-Kennemerland
Plein 1945 81-105
1971 GC IJmuiden


Regiokantoor Haarlem
Diakenhuisweg 23
2033 AP Haarlem


Wat vind je in deze regio? In deze regio bieden wij de volgende hulpvormen aan: ambulante integrale jeugdhulp, kleinschalige woonvoorzieningen, pleegzorg, gezinshuizen, dagbehandeling, opvang en woonbegeleiding voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen. 

 

Heb je een vraag?

Cliënten en ouders bellen eerst hun eigen behandelaar. Bij geen gehoor kan je contact opnemen met ons centrale nummer 088 124 00 00 (09.00 - 17.00 uur).

 

Wil je advies of informatie over onze hulp?

Bijvoorbeeld over wachttijden of vragen over ons hulpaanbod.

Bel dan met onze afdeling Toegang via: 088 124 00  02.

Mail: toegang@parlan.nl

 

Is sprake van een acute crisissituatie?

Als je kind of gezin in een acute crisissituatie zit en direct deskundige hulp of zorg nodig heeft, neem dan contact op met je huisarts, bureaudienst Jeugd in jouw gemeente of de Jeugd- en Gezinsbeschermers. Bij gevaar bel 112. 

Na 17.00 uur kun je bij een crisis bellen met de Crisisdienst Jeugd Noord-Holland noord. Parlan is bij deze dienst aangesloten. De Crisisdienst is van 17.00 uur tot 08.00 uur te bereiken op nummer 088 777 888 7. Website: crisisdienstjeugdnhn.nl

 

Verwijzers en andere externen 

Verwijzers, samenwerkingspartners en andere externen kunnen tijdens kantoortijden contact opnemen met Toegang Parlan via 088 124 00 02 of via mail toegang@parlan.nl. Ook kunnen zij het centrale nummer bellen 088 124 00 00 of gebruik maken van het algemene mailadres: contact@parlan.nl.