Thematiek

Emotionele problemen bij je kind(eren)

Dat een kind af en toe een slechte bui heeft of zich rot voelt, dat is niet meer dan normaal. Dat trekt vanzelf bij. Anders is het als je kind over een langere periode negatieve gedachten en gevoelens heeft. Dan is er meer aan de hand. Misschien heeft het emotionele problemen. 

Kinderen met emotionele problemen zijn vaak bang, verdrietig, moe, somber, gespannen of prikkelbaar. Ze hebben nare gedachten en maken zich grote zorgen. Het gaat ten koste van hun functioneren. Ze slapen slecht, durven niet naar buiten, maken moeilijk vrienden, zijn lusteloos. Of ze hebben terugkerende nachtmerries na een nare gebeurtenis. 

Heeft je zoon of dochter emotionele problemen en maak je je zorgen? Meld je aan voor hulp. Bij Parlan werken hulpverleners die gespecialiseerd zijn in kinderen met emotionele problemen. Aanmelden kan met een verwijsbrief van de psychiater, huisarts, jeugd- en kinderarts of het wijkteam. 

Meld je aan voor hulp>

Als we je aanmelding binnen hebben, nemen we contact met je op en gaan we met elkaar in gesprek. Je kind kan hier uiteraard ook bij zijn. Samen kijken we wat er aan de hand is en hoe we de juiste zorg kunnen bieden. We maken een plan met elkaar en gaan de slag. We werken met een vast team rond kind en gezin, ieder met zijn eigen expertise.

 

Ervaringsverhalen