Aanmelden voor hulp verwijzers

Kinderen en jongeren met problemen kunnen we helpen als ze aangemeld zijn. Dat kan hier. Als je een jongere bent van 16 jaar of ouder, kun je jezelf aanmelden. In alle andere gevallen kun je als ouder je kind aanmelden of als verwijzer je cliënt. Na de aanmelding gaan we met elkaar praten, kijken we naar het probleem en hoe we daarmee aan de slag gaan. Uit ervaring weten we dat we veel voor kinderen, jongeren en gezinnen kunnen betekenen.

Wil je eerst advies of heb je een vraag? Bel 088 124 00 02 (tussen 9.30u en 12.30u) of mail toegang@parlan.nl. Wij hebben de (digitale)toestemming van de wettelijke vertegenwoordigers nodig om een aanmelding in behandeling te nemen.

LET OP: Wil je een kind/jongere uit de regio Zuid-Kennemerland/IJmond aanmelden? Dan kan je hem/haar/hen aanmelden bij Planet Young, het samenwerkingsverband van Parlan, Levvel, Ons Tweede Thuis, ZIJN, De Opvoedpoli en GGZ Noord-Holland Noord.

Heb je vragen dan kun je bellen met het algemene nummer van Planet Young; 088 - 99 622 99.

 

Kies het juiste aanmeldformulier

Aanmelden voor hulp verwijzers

Let op: Na aanmelding volgt altijd een ontvangstbevestiging. Heb je die niet ontvangen, bel ons dan snel op 088 - 12 40 400 of mail naar centrale.registratie@parlan.nl. Dat voorkomt vertraging van de aanmelding.

U ontvangt een bevestiging op dit adres
Gegevens aan te melden kind

Gezinssituatie

Het is voor ons van belang dat wij goed op de hoogte zijn van de gezinssituatie, daarom wordt gevraagd om alle gezinsleden toe te voegen.

Gegevens gezinslid

Gezinssituatie 2

Gegevens gezinslid tweede gezin

Geef aan wat van toepassing is

Gegevens aspirant netwerkpleegouder

Voeg relevante bestanden toe

Bijvoorbeeld: verwijsbrief, keukentafelverslag, algemene verslaglegging, gezinsplan, bepaling jeugdhulp en/of veiligheidslijsten bij netwerkpleegzorg.

Regio West-Friesland, indien van toepassing: perspectiefplan en/of oplegger perspectiefplan vanuit GI.