Thematiek

Gezinshuizen

Wat is een gezinshuis?  

Een gezinshuis is een vorm van jeugdhulp die lijkt op een gezin met een ‘’gewoon’’ huis in een ‘’gewone” wijk. Kinderen en jongeren wonen in een zo normaal mogelijke gezinssituatie met gezinshuisouders, andere gezinshuiskinderen en soms ook de eigen kinderen van de gezinshuisouders.  

Als gezinshuisouder biedt je professionele opvoeding, ondersteuning en zorg aan de kinderen en jongeren die bij jou geplaatst zijn. Je bent hier dus voor opgeleid- en getraind om deze zorg te kunnen leveren. Dat doe je 7 dagen per week, 24 uur per dag. Je helpt de kinderen met vragen waar ze dagelijks mee te maken hebben, je helpt met het herstellen of verbeteren van het contact met familie en vrienden en zorgt dat de ouders zo goed mogelijk betrokken blijven. 
Kan een kind niet naar een pleeggezin omdat er ingewikkelde problemen zijn? En heeft het kind geen behandeling nodig in een instelling of een behandelgroep? Dan kan een gezinshuis een goede plaats zijn voor een kind.  Een jongere kan in een gezinshuis wonen tot de leeftijd van 21 jaar. 
 
Hoe ziet een gezinshuis eruit? 
Gezinshuizen zijn heel divers en zowel in een stad, dorp of op het platteland te vinden. Ze hebben vaak meer ruimte dan een gewone woning om een plek te bieden aan de gezinshuiskinderen.  Meestal wordt een gezinshuis gerund door een stel, maar er zijn ook alleenstaanden, vrienden, collega’s of familieleden die samen een gezinshuis runnen. Vaak hebben gezinshuisouders ook biologische kinderen en/of huisdieren die in het gezinshuis wonen. 
De gezinshuiskinderen worden gevolgd/begeleid door een gedragswetenschapper. Soms is er ook af en toe een pedagogische medewerker in het gezinshuis aanwezig die de gezinshuisouders helpt. Het gewone leven binnen het gezinshuis is een bewezen effectief onderdeel van deze behandeling. Het idee van een gezinshuis is dat alle leden meedraaien in het gewone gezinsleven. Er worden verjaardagen gevierd, de kinderen gaan naar school, sportclubjes, zwemles, noem maar op. De jeugdigen in het gezinshuis kunnen er wonen zo lang dat nodig is of ze de volwassen leeftijd hebben bereikt. 
 
Soorten gezinshuizen 
Er zijn verschillende soorten gezinshuizen. Startende gezinshuizen geven zelf aan wat voor kinderen/jongeren ze willen opvangen en in welke leeftijdscategorie. Bijvoorbeeld voor kinderen van een bepaalde leeftijd, of voor kinderen met speciale behoeftes zoals:  
- kinderen met gedragsproblemen  
- tienermoeders en hun kind  
- kinderen met een licht verstandelijke beperking  
- crisisopvang  
- begeleid wonen  
- kinderen uit 1 gezin  
 
Wat is het verschil tussen een gezinshuis en pleegzorg? 
Als pleegouder en gezinshuisouder zorg je voor kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen. Het kind groeit bij jou op in een gezinssituatie met vaste opvoeders. Er zijn ook verschillen.  
 
Pleegouders zijn vrijwilligers en gezinshuisouders zijn betaalde professionele opvoeders. In een gezinshuis wonen vaak meer kinderen dan in een pleeggezin.  
 
In een gezinshuis moet minstens een van de gezinshuisouders professionele ervaring hebben met zorg voor kinderen. En minimaal een relevante mbo-opleiding, niveau 4.  
Gezinshuisouders kunnen zelfstandig ondernemers zijn. Of je bent in dienst van een zorgaanbieder zoals Parlan. Als gezinshuisouder kun je ook franchisenemer zijn.  
 
Dit animatiefilmpje laat zien wat een gezinshuis is èn wat het verschil is tussen een gezinshuis en een pleeggezin.
 
Podcast 
Wil je graag uit eerste hand ervaringen horen van gezinshuisouders? Luister dan eens naar deze podcastserie die een realistisch inkijkje geeft in het reilen en zeilen van drie verschillende gezinshuizen. 
 
Quickscan 
Deze quickscan schetst 6 situaties uit de (dagelijkse) praktijk van een gezinshuis. De test geeft uiteraard geen definitief antwoord op de vraag of je wel of niet geschikt bent als gezinshuisouder, dat is een uitgebreid en intensief proces. Maar het is wel een leuke manier om te kijken in hoeverre je handelt als een gezinshuisouder: Doe de Quickscan - gezinshuis.com 
 
Enthousiast geworden? 
Ben je na het lezen van deze informatie enthousiast geworden en wil je weten wat het inhoudt om gezinshuisouder bij Parlan te worden ga dan naar onze pagina gezinshuisouder worden. Op deze pagina vind je ook ervaringsverhalen.

Wij zijn altijd op zoek naar geschikte gezinshuisouders! Zien we je daar?