Gezinshuisouder worden

Denk je eraan om gezinshuisouder te worden? Of wil je dat sowieso? Beide horen we graag. Wij zoeken professionals die kinderen het gevoel geven dat ze ertoe doen. En een plek bieden waar ze zichzelf mogen zijn. Pas dan ontwikkelen ze zich verder: ze groeien, zowel fysiek als emotioneel en cognitief.

Jij leert ze dat hun geschiedenis niet de toekomst bepaalt maar dat er een nieuwe toekomst kan komen.

Dagelijkse opvoeding in een gezinshuis

De gezinshuisouder is verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg en opvoeding van de kinderen. Hun problematiek is pittig en daarom hebben ze jouw professionele begeleiding nodig. De meeste kinderen hebben ook aanvullende hulp buitenshuis.

De leeftijd van de kinderen ligt tussen de 3 en 18 jaar (soms met uitloop tot 21 jaar). Je kunt zelf kiezen hoeveel kinderen je verzorgt. Je kunt 1 tot maximaal 4 kinderen opvangen in je eigen huis, als ieder kind maar een eigen slaapkamer heeft.

Omdat je in jouw eigen huis werkt, lopen werk en privé door elkaar. Dit houdt in dat de werktijden niet standaard zijn en dat het opnemen en opvoeden van een gezinshuiskind effect heeft op de gezinssituatie.

Meer informatie

Aan gezinshuisouder worden zitten veel kanten. Wat het betekent voor jou, voor je gezin, voor het gezinshuiskind, voor zijn of haar ouders?

We vertellen het je graag in een persoonlijk gesprek.

Bel Willem: M. 06-15947428

Ik wil graag contact

Gezinshuisouder worden

De gezinshuisouders bij Parlan vormen een hechte groep. Je kunt altijd een beroep op ze doen. Daarnaast koppelen we je aan een gezinshuiswerker. De gezinshuisouders van Parlan worden ondersteund door een gedragswetenschapper en een leidinggevende.

Je kunt allebei gezinshuisouder worden maar dat hoeft niet. Als een van de twee gezinshuisouder wordt dan ontvangt jouw partner een vrijwilligersvergoeding. De gezinshuisouder heeft minimaal MBO4, zorg of hulp gerelateerd. 

Bekijk hier de vacature

Deze kinderen wonen samen in een gezinshuis

Kinderen die niet thuis bij hun eigen ouders kunnen blijven wonen, komen steeds vaker terecht in een gezinshuis. Dat is een huis waar ze geholpen worden met de problemen die ze hebben. Het is een gewoon huis, waar ze ook een eigen kamer hebben.

Bron: NOS Jeugdjournaal

Je doet het niet alleen

Wij ondersteunen je in jouw werk. Je vormt samen met de gedragswetenschapper en de gezinshuisbegeleider een team. Wij zorgen voor een goede match. Daar zijn we goed in.

Welk gezinshuis past bij jou?

Jonge kinderen, oudere kinderen, één kind of meer kinderen? In loondienst van Parlan of liever als franchiser via Gezinshuis.com? We bespreken de mogelijkheden graag met jou (en je partner).

Goede match vinden

Sommigen zijn heel goed in het begeleiden van erg drukke kinderen, terwijl anderen juist weer beter uit de voeten kunnen met kinderen die wat in zichzelf gekeerd zijn. Bij ieder kind gaan we op zoek naar de beste match.

Wat kinderen belangrijk vinden

Wees betrouwbaar
Wijs mij niet af
Beschaam mijn vertrouwen niet
Neem mij serieus
Luister naar mij
Laat mij niet alleen voor moeilijke keuzes staan
Laat mij boos en verdrietig zijn
Geef mij de tijd om te hechten
Laat mij loyaal zijn aan mijn ouders
Geef mij veiligheid, structuur en regelmaat.

Overzicht gezinshuizen bij Parlan

Parlan werkt met 27 gezinshuizen samen.

Bekijk hier waar onze gezinshuisouders wonen.