Ervaringsverhaal

Blog gezinshuisouder: Lang leve de verlenging van 18+

Lang leve de verlenging van 18+

Het is niet altijd negatief in de Jeugdzorg-wereld. Vanuit de jeugdwet is bepaald dat jongeren tegenwoordig tot hun 23e in het gezinshuis kunnen blijven wonen.

Daar ben ik zo enorm blij mee!

Er zijn immers jongeren die te kwetsbaar zijn en nog veel zorg en ondersteuning nodig hebben. Door de verlenging is er meer ruimte   voor het voorbereiden op de toekomst als in wonen, leren en werken. Zo kan de jongere vanuit een veilige en vertrouwde omgeving vooruit kijken zonder daarbij grote druk te voelen.

Ik merk dat het opluchting geeft bij hen, ze mogen nog afhankelijk zijn en hoeven niet in hun eentje moeilijke beslissingen te maken. Van fouten mogen ze nog leren en krijgen ze extra tijd om te kunnen groeien in zelfredzaamheid.

In ons gezinshuis heeft het al vruchten afgeworpen. Doordat een jongere deze extra tijd heeft gekregen, heeft het ervoor gezorgd dat hij werk, een woning en inkomsten heeft. Door de verlenging kon hij de zelfredzaamheid verder ontwikkelen en is hij nu een trotse kapitein van zijn eigen schip.

(met mij op de achtergrond om een oogje in het zeil te houden.????)

Henny