Ervaringsverhaal

Grote vraag naar crisispleegzorg

Koen, Tischa en hun zoon Dim (6) vangen kinderen op die door een crisissituatie niet meer thuis kunnen wonen. De pleegkinderen komen tijdelijk bij hen in huis, totdat er een passende woonsituatie voor ze gevonden is. Voor het gezin is dat behoorlijk schakelen en het is niet altijd makkelijk om weer afscheid te moeten nemen, maar het is een verrijking voor hen alledrie: ‘Dat je zoveel kunt betekenen voor iemand anders in korte tijd, vind ik fantastisch.’ 

Crisispleegzorg moet bij je passen vindt Tischa: ‘Je wordt gebeld en dan hup, kamertje gezellig maken en dan komt het hele dorp kleding brengen. Het heeft iets heel avontuurlijks en dat vinden we er heel leuk aan.’ 

Parlan is op zoek naar mensen die crisispleegouder(s) willen worden. De pleegouders nemen tijdelijk de opvoeding en verzorging van een kind over van de ouders. Hoe lang dat duurt, is een afhankelijk van de situatie en wat het beste is voor het kind. Crisisopvang is in principe voor maximaal 4 weken. Als er nog geen zicht is op een oplossing dan kan de plaatsing worden verlengd tot een paar maanden.