Ervaringsverhaal

“Leeftijdsgenoten om mee te praten is fijn voor broers en zussen, en zorgt voor inzicht”

Voor kinderen is het lang niet altijd makkelijk om een broer of zus met psychische klachten te hebben. Zij eisen vaak veel aandacht op terwijl ze zelf ook gezien willen worden. Voor deze kinderen organiseren we de zogenoemde brussengroepen. Brussen staat voor broers en zussen. Tijdens de brussengroepen ontmoeten brussen andere brussen en bieden we ze handvatten om met hun thuissituatie om te gaan. Uit ervaring weten we dat de brussengroep heel goed werkt bij kinderen. Het zorgt voor meer begrip en een betere sfeer thuis. 

Samen met een creatief therapeut leidt psychomotorisch therapeut Nienke Kluit de brussengroepen. “Als brus moet je constant rekening houden met je broer of zus. Logisch, want je wilt het gezellig houden thuis. Je wilt niet dat je broer of zus boos wordt. Maar een brus is natuurlijk net zo belangrijk als zijn of haar broer of zus. Daar gaan we het over hebben. Wie ben jij, waar loop je tegenaan, hoe ga je met je thuissituatie om en hoe geef je jezelf een stem? Dat komt allemaal aan bod in de brussengroepen.”

Drie sessies
De training is opgedeeld in drie sessies. In de eerste sessie kijken we naar de brus en geven we hem of haar een stem. In de tweede sessie kijken waar je als brus tegenaan loopt met je broer of zus. Wat vind je bijvoorbeeld lastig. Maar ook: wat vind je leuk aan je broer of zus. De derde sessie gaat over hoe je goed kunt omgaan met je broer of zus. Dat doen we aan de hand van psycho-educatie. Of eenvoudiger gezegd, door uitleg te geven over zijn of haar probleem, onder andere aan de hand van aansprekende filmpjes.

Over de streep
Een van de favoriete onderdelen van de training is ‘Over de streep’. Nienke: “We leggen kinderen verschillende stellingen voor. ‘Voor mij gelden andere regels dan voor mijn broer of zus’, is er eentje. Of ‘Mijn broer of zus is snel geïrriteerd en vaak boos’. Als ze het eens zijn met de stelling, dan moeten ze over een streep lopen. In de meeste gevallen doet iedereen dat. En dan komen ze los. ‘Oh, heb jij dat ook. Ik dacht dat het aan mij lag.’ Ze ervaren dat ze niet de enige zijn die tegen problemen aanlopen. Dat lucht op.” 

Blijven hangen 
Voor ouders is er één sessie. We vertellen ouders hoe de sessies met de kinderen zijn verlopen. Welke inzichten dat heeft opgeleverd en wat je ervan kunt leren. Of eigenlijk hoe je dat thuis kunt toepassen. “Dat is natuurlijk hartstikke handig voor ouders. Het helpt de situatie in het gezin te verbeteren. Wat leuk is om te zien, ouders blijven vaak na afloop van de sessie buiten met elkaar hangen. Ze vinden het fijn om met andere ouders te praten die hetzelfde meemaken. En die met dezelfde vragen zitten.”

Rust in huis
Een van de meest gehoorde reacties van brussen die aan de training hebben deelgenomen is: ‘Wat jammer dat het al voorbij is. Kunnen we niet nog een keer bij elkaar komen’. Het geeft aan dat de behoefte bij kinderen groot is. Nienke; “Kinderen merken dat ze niet de enige zijn die problemen ervaren. En ze leren beseffen dat ze er zelf ook toe doen. Het mooie is dat dat tegelijkertijd meer begrip oplevert voor hun broer of zus, en dat ze beter met de situatie om kunnen gaan. Het leidt tot meer rust in huis, wat voor iedereen prettig is.”

Is uw kind in behandeling bij Parlan en heeft u daarnaast een zoon of dochter voor wie de brussengroep goed is om te volgen? Binnenkort plannen we een nieuwe brussengroep. Voor meer informatie en om uw zoon of dochter aan te melden, neem contact op met Nienke via nienke.kluit@parlan.nl. 

 


Thema’s