Ervaringsverhaal

Scheiden met oog voor de kinderen

Ben en Lisa zijn gescheiden. Zij doorliepen het programma Kinderen uit de Knel (KuK) bij Parlan. Een groepsprogramma voor gescheiden ouders en hun kinderen. Ouders werken in de oudergroep aan het doorbreken van (destructieve) patronen, het vinden van oplossingen voor steeds terugkerende problematiek én aan zichzelf. De kinderen maken in de kindergroep films, posters, tekeningen, graffiti, theater en muziek rond het thema ‘ouders die strijden’. Dit is hun verhaal.

“Ik was vooral bezig met Ben”

Lisa: "De kinderrechter legde ons het volgen van dit programma op en achteraf gezien ben ik daar enorm dankbaar voor. Wij waren voornamelijk aan het vechten zonder oog te hebben voor de kinderen. Zij waren boos en verdrietig, voelden zich machteloos en raakten getraumatiseerd. Ik was vooral bezig met Ben; ik vond dat hij moest veranderen.

Makkelijk is het niet geweest, maar gedurende het programma kwam bij mij het besef dat ik alleen bij mezelf verandering kon aanbrengen; op Ben had ik geen invloed. Het werd mij duidelijk wat ik, en de verandering van mijn eigen gedrag, kon betekenen voor onze kinderen. Ik ging anders communiceren. Je negatief uitlaten over je ex-partner heeft een enorme invloed op (het vertrouwen van) de kinderen. Dat wilde ik niet meer. Als ik mijn ei kwijt wilde, kon dat bij mijn familie en vrienden, zonder de kinderen. 

Ook de kinderen hebben er veel baat bij gehad. Aan het eind van het programma moeten de kinderen een presentatie geven aan de ouders. Héél spannend, maar ze hebben het wel gedaan, zo knap! Na het traject kon aan hun herstel gewerkt worden. Er ontstond meer ruimte en vertrouwen. Ze waren minder gespannen, sliepen beter en ook op school ging de Cito-score weer naar het oude niveau van voor de scheiding. Ook het feit dat Ben en ik nu tegelijkertijd bij een rapportbespreking op school konden zijn, heeft hun zelfvertrouwen veel goed gedaan. De kinderen vertelden ook nog wel eens verhalen over wat er bij de andere ouder gebeurde. Toen wij beter met elkaar gingen communiceren, bespraken we dat ook. Dat was nieuw voor de kinderen en bracht rust. Toen pas begrepen wij dat zij soms dingen vertelden omdat zij dachten dat wij dat wilden horen."

Na het KuK traject is Lisa gestart met een natraject wat ook geboden wordt door Parlan. Daarin wordt een vervolg gegeven aan hetgeen dat in de KuK geleerd is. 

“Er is duidelijk een tijd vóór en een tijd ná KuK”

Ben: "Voordat we hieraan begonnen hebben we allerlei instanties gezien. Veilig Thuis, de Kinderbescherming, en we werden onder toezicht gesteld. Dat geeft wel aan hoe klem we zaten. We bleven maar naar elkaar wijzen, het was de schuld van de ander.

In de beginfase bij KuK had ik de nodige argwaan. De eerste sessie was met zijn tweeën, daarna volgden verschillende groepsessies. Praten in een groep vind ik niet makkelijk, daarom was ik eerder wat terughoudend, maar na verloop van tijd realiseerde ik me dat ik, al kijkend en luisterend naar andere ex-partners en vooral het herkennen van spanningen onderling, in de spiegel keek. Ik zat gewoon naar mezelf te kijken. Dat besef was heel heftig.

Ook confronterend was het moeten schrijven van een brief aan je kinderen waarbij je de ander ‘heel’ moet laten. Iets positiefs zeggen over je ex-partner en het ook menen. Dat is in die fase een behoorlijke uitdaging. Daarna mag je de brief voorlezen in de groep, ook niet makkelijk. Uiteindelijk heb ik de brief ook aan mijn ouders voorgelezen. Dat schepte duidelijkheid en daardoor begrepen zij mij ook beter. Mij werd bijvoorbeeld door familie en vrienden weleens gevraagd ‘waarom haal je die foto’s waar Lisa op staat niet van FB af?’ Dat wilde ik niet omdat zij een onderdeel is van mijn verleden. Zij hoort daarbij. Punt.

Het is niet zo dat alles nu opeens van een leien dakje gaat, maar er is wel duidelijk een tijd vóór en een tijd ná KuK. Ik heb mezelf verder ontwikkeld. Ik wil vooruitkijken en de kinderen een stabiele basis meegeven. We hebben verschillende technieken geleerd om met bepaalde situaties om te gaan en het werkt écht. Dat is ook een van de redenen waarom wij aanwezig zijn bij een van de eerste bijeenkomsten van KuK. Om aan andere ouders te laten zien wat KuK voor jezelf, je ex-partner, maar vooral voor je kind(eren) kan beteken."


Thema’s