Nieuwsbericht

Bijeenkomst georganiseerd voor raads- en commissieleden

Op 8 december jl. sprak onze bestuurder Mariette Vos-Lambooy op een bijeenkomst georganiseerd door Parlan, GGZ Noord-Holland Noord en iHUB. Voor deze bijeenkomst werden raads- en commissieleden uitgenodigd. De bijeenkomst stond in het teken van samenwerken, gericht op de transformatie van jeugdhulp/jeugd-ggz. Mariëtte kijkt terug op een waardevolle avond.

Mariëtte: "Jeugdzorg is een belangrijk onderwerp binnen gemeenten. Niet alleen omdat wij dat vinden, maar ook omdat de bijdrage voor jeugdhulp nu eenmaal een groot deel van het gemeentelijk budget beslaat. Sinds de verkiezingen zijn er weer veel nieuwe mensen die de gemeenten vertegenwoordigen, daarom wilden wij, mijn collega's Thessa Mous (GGZ NHN) en Rutger Brouwer (iHUB) en ik hen graag bijpraten. We weten natuurlijk dat de wethouders ons eerste aanspreekpunt zijn en in de praktijk hebben we veel contact met beleidsmedewerkers; toch vinden we het belangrijk om kennis en ervaringen te delen en een open gesprek te voeren." Met de verschuiving van taken vanuit de rijksoverheid naar gemeenten is een nieuw domein ontstaan. Mariëtte: "Zo'n transformatie kost tijd. Ondertussen willen we allemaal dat kinderen en jongeren 'zo thuis als mogelijk kunnen opgroeien'. Dat vraagt inzet van ons als organisaties, van gemeenten, van het sociaal domein én het onderwijs, elk vanuit z'n eigen rol maar met een gezamenlijk doel."

Wat Mariëtte betreft was de avond betekenisvol, niet in de minste plaats door de grote betrokkenheid van de aanwezigen. "Er werden veel échte vragen gesteld, dat viel ons op. Wat ik daarmee bedoel? Kijk, als je weinig voorkennis hebt, kun je ook niets vragen. Je kunt pas bepaalde zaken of processen bevragen als je een bepaalde basis hebt. Ik vond het erg mooi om te zien dat jeugdhulp een thema is dat raads- en commissieleden en ook beleidsmedewerkers bezighoudt. Door de -natuurlijk anonieme- praktijkvoorbeelden sta je even met elkaar stil bij het welzijn van de jongste inwoners van onze gemeenten. Zij verdienen onze aandacht en goede zorg."

"In de zorg kun je het verschil maken voor mensen"
Eén van de aanwezigen was Jaap Corporaal (commissielid CDA). "Ik vond het een ontzettend interessante bijeenkomst. Vanzelfsprekend staan wij verder af van de uitvoering, maar dat neemt niet weg dat het goed is om een beeld te hebben van de vragen en problemen waar zorgprofessionals mee te maken hebben, vooral bij complexe zorgvragen. Het laat weer even zien hoe belangrijk het is om mensen -jong en oud- te enthousiasmeren voor een baan in de (jeugd)zorg; ze kunnen echt het verschil maken in het leven van mensen. Belangrijk en eervol werk, waar ik veel waardering voor heb."

(Bron: website gemeente Den Helder)