Nieuwsbericht

Update over ons project: Verstevigen kwaliteit pleegzorg en gezinshuizen

In maart 2024 zijn we bij Parlan gestart met het project ‘Verstevigen kwaliteit pleegzorg en gezinshuizen’, bestaande uit twee deelprojecten: het innoveren van het terug naar huis onderzoek en het ontwikkelen van de interventie “(H)echt Samen”. Deze interventie, vernoemd door een creatieve pleegmoeder, richt zich op het passend opstarten van hulp aan uithuisgeplaatste jeugdigen met zorg voor alle betrokkenen. Ons doel is een stabiele plaatsing te realiseren waarin jeugdigen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Klik hier voor het document 'Einde oriëntatiefase deelproject Stevige Start / (H)echt Samen'.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Tijdens de oriëntatiefase hebben we breed onderzoek gedaan en meedenksessies georganiseerd met ketenpartners in de jeugdzorg, pleegzorgwerkers, gezinshuisbegeleiders, jongerenorganisatie Jongwijs en de Pleegouderraad van Parlan. Voor ouders hebben we interviews gehouden en voor jeugdigen een pizzasessie georganiseerd.

Wat nemen we mee naar de analysefase?

In het rapport ‘Reflectie oriëntatiefase (H)echt Samen’ hebben we belangrijke vragen verzameld zoals:

  • Hoe kunnen jeugdigen beter gehoord en gezien worden na een uithuisplaatsing?
  • Hoe betrekken we jeugdigen meer bij beslissingen over hen?
  • Hoe kunnen pleegouders en gezinshuisouders trauma-sensitieve communicatie toepassen?

Hoe nu verder?

Vanaf half mei 2024 starten we met de analysefase waarin we de eerste opzet van de werkboeken ontwikkelen. We laten ons hierbij adviseren door een denktank en collega’s uit het wetenschappelijk veld.

Dank aan alle betrokkenen

We zijn dankbaar voor de openhartigheid en waardevolle adviezen die we hebben ontvangen. Ons doel is een interventie te ontwikkelen die zorgt voor meer stabiliteit voor uithuisgeplaatste jeugdigen, wat uiteindelijk bijdraagt aan hun ontwikkeling tot stabiele, zelfredzame volwassenen.