Nieuwsbericht

Het effect van kleinschaligheid op suïcidepreventie

Bij Parlan werken we al wat langer met kleinschalige JeugdZorgPlus en zien daar positieve effecten van op suïcidaliteit. Doordat geen ''middelen en maatregelen" ingezet worden, vraagt dat van medewerkers om op een andere manier om te gaan met risicovol gedrag.

Hoe wij dat aanpakken wordt toegelicht in bijgaand filmpje dat opgenomen is in het kader van het StroomOp project "In Contact Blijven" waar een aantal Parlan collega's hun medewerking aan heeft verleend.