Nieuwsbericht

Kleinschalige woonvoorziening Beverwijk staat!

In het afgelopen jaar is in Beverwijk heel hard gewerkt aan de start en ontwikkeling van onze Kleinschalige woonvorm (KWV) Graaf Jan. Graaf Jan is een van de 6 KWV’s die Parlan nu heeft staan, sinds de start naar kleinschaligheid in 2020.

Om er zeker van te zijn dat wat we doen ook het juiste is, houden we graag vinger aan de pols. Bij KWV Graaf Jan hebben we uitgebreid onderzoek gedaan naar de ervaringen van kinderen, ouders, medewerkers en verwijzers door met hen in gesprek te gaan. Daar hebben we veel van geleerd en dat nemen we mee in onze doorontwikkeling naar kleinschaligheid. Ondertussen gaat het team van KWV Graaf Jan gewoon door met leren en ontwikkelen. Veel waardering voor onze medewerkers van dit team!

Een KWV is een (t)huis waar maximaal 5 kinderen met en zonder gesloten machtiging langdurig samenwonen, zo lang als nodig is. Vlakbij ouders, vrienden, sportvereniging, baantje en school. In maart 2021 startte KWV Graaf Jan waar 4 kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar verblijven. Het team bestaat uit een mix van vaste medewerkers van Parlan en medewerkers van Zijn in Zorg (ZZPers). Er is veel aandacht en tijd geïnvesteerd in de ontwikkeling van het team door middel van teamdagen, trainingen en teamcoaching. Ook het bespreken van moeilijke situaties met elkaar is hier een onderdeel van. Deze investering is nodig omdat in de KWV’s kinderen wonen met de meest complexe zorgvragen die voorheen van plek naar plek gingen en we nu een thuis gunnen, ook als het ingewikkeld wordt. Deze aanpak helpt en zorgt voor een gevoel van onderlinge steun wat maakt dat medewerkers ervoor blijven gaan, ook als het moeilijk is of wordt.