Nieuwsbericht

Parlan en regio Westfriesland slaan handen ineen voor integratie jeugdhulp en onderwijs

Om de toegankelijkheid van onderwijs en jeugdhulp te verbeteren, gaan het speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs, kinderopvang en jeugdhulp in de regio Westfriesland nauwer samenwerken. Een samenwerking tussen de zeven Westfriese gemeenten, Stichting Trigoon, Passend Onderwijs Westfriesland, SKH èn Parlan. Afgelopen donderdag, 12 oktober, was er een feestelijke kick-off met een trommelconcert van de kinderen.

Collega Tjarde Soppe, coördinator IKEC vanuit Parlan: “Het samenvoegen van onze krachten met het onderwijs zal ons in staat stellen om vroegtijdig in te grijpen, de kinderen eerder in beeld te hebben en de hulp te bieden die ze nodig hebben. We kijken ernaar uit om gezamenlijk een positieve impact te hebben”. 

IKEC Hoorn centraliseert jeugdhulp en onderwijs
Een centrale rol in deze samenwerking is weggelegd voor het Integraal Kind- en Expertisecentrum (IKEC) Hoorn. Dit centrum centraliseert jeugdhulp en onderwijs, waardoor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben naast hun onderwijsaanbod vanuit elke locatie van het IKEC Hoorn geholpen kunnen worden. Dit betekent dat kinderen niet meer van de ene naar de andere locatie hoeven te gaan tijdens schooltijd, waardoor jeugdhulp, onderwijs en opvang naadloos samenwerken. Hierdoor kunnen we extra ondersteuning op een snellere en efficiëntere wijze bieden, zonder tussenkomst van verwijzers. Bovendien worden kinderen al vanaf 2 jaar in beeld gebracht door de betrokkenheid van de kinderopvang, waardoor er snel opgeschaald kan worden indien nodig.

Naadloze overgang tussen onderwijs en zorg
De integratie van speciaal (basis)onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp zorgt voor een naadloze overgang tussen onderwijs en zorg. Dit voorkomt dat kinderen thuis blijven of zelfs helemaal uit het onderwijssysteem raken. De zeven Westfriese gemeenten werken samen om ervoor te zorgen dat ongeacht waar het kind woont, toegang tot de juiste ondersteuning op het juiste moment geboden wordt. 

Klik hier voor het persbericht rondom deze samenwerking.