Nieuwsbericht

Parlan stopt met behandelcentrum Wijdenes

Onderstaand artikel verscheen 10 juni 2023 in het Noord Hollands Dagblad, regio West-Friesland.

Jeugdhulporganisatie Parlan trekt de stekker uit Behandelcentrum Wijdenes. Hier worden sinds 2009 kinderen tussen vijf en twaalf jaar met psychische problemen en/of een lichte verstandelijke beperking geholpen.
Vijf kinderen wonen op dit moment intern bij het behandelcentrum. Totaal volgen hier 22 kinderen dagbehandelingen en op hen aangepast basisonderwijs. Er werken 56 medewerkers van Parlan en tien leerkrachten van het Integraal Kind- en Expertisecentrum Hoorn van Trigoon.

Dichterbij huis
Parlan stopt per 1 september 2024 met het behandelcentrum in Wijdenes. „De zorg zal worden voortgezet in de regio’s waar de kinderen wonen”, vertelt Parlan-woordvoerder Fäten Brandt-Othman. „De beslissing is niet lichtvaardig genomen. Het is onze visie dat kinderen het liefst thuis wonen, en anders dicht bij hun ouders. En dat de kinderen daar, en op hun school in de buurt, hulp krijgen. Voor de kinderen die nu naar Wijdenes gaan, willen we dat ook, maar het is ver weg en kinderen wisselen na hun tijd op Wijdenes weer van plek. Dat willen we niet meer.”

„Voor de kinderen betekent dit dat we samen met onderwijspartners nieuwe mogelijkheden in de verschillende regio’s in Noord-Holland gaan bieden”, vervolgt Brandt-Othman. „Voor kinderen die niet thuis kunnen wonen, bieden we gezinsgerichte alternatieven of een kleinschalige voorziening waar zij kunnen blijven wonen en de intensieve behandeling rondom hen kan worden voortgezet. In de buurt waar ze vandaan komen.”

Het nieuws dat het centrum in Wijdenes gaat verdwijnen, is onder de inmiddels ingelichte medewerkers en ouders ingeslagen als een bom. „Er is met ongeloof gereageerd op deze beslissing van hoger hand”, laat een betrokkene weten die anoniem wil blijven. „Ze willen deze kinderen op gewone scholen plaatsen, maar dat is onmogelijk. Deze kinderen worden de dupe.”

’Stomme zet’
„Het zou een stomme zet zijn als dit centrum gaat sluiten. Ik schrik hiervan”, stelt Chantal Zwaal uit Den Helder. Haar zoon Jordyn Pompert (13), die last heeft van de ontwikkelingsstoornis ADHD en de genetische aandoening ODDD, woonde tot een jaar geleden twee jaar intern in dit centrum van Parlan. „Hij heeft hier ontzettend veel baat bij gehad. Hij heeft hier veel geleerd en is echt veranderd. Jordyn woont nu weer bij ons thuis en zit in een vervolgtraject en dit gaat prima.”

„Mijn zoon heeft PTSS opgelopen omdat hij eerst steeds naar een andere plek moest. Wij hebben jaren moeten zoeken naar een plek zoals in Wijdenes. Er zouden juist meer van dit soort plekken moeten komen”, bepleit Zwaal. „Deze kinderen hebben dit nodig. In Wijdenes zitten ze in een rustige omgeving met alle psychologen, gedragswetenschappers en therapeuten bij elkaar die de juiste diagnose stellen wat er met het kind aan de hand is. Alles is aanwezig om te kijken hoe het kind verder kan. De lijnen zijn kort.”

Zwaal voorspelt grote problemen als deze kinderen op reguliere basisscholen worden geplaatst. „Dat gaat echt niet. Deze kinderen zet je niet rustig in de schoolbanken. Dat gaat zeker weten fout. Het zou echt verschrikkelijk zijn als dit behandelcentrum verdwijnt.”

Nieuwe mogelijkheden
Parlan begrijpt dat het besluit niet met gejuich wordt ontvangen. „Voor de ouders is het lastig, gezien mogelijk een eerdere zoektocht naar de beste zorg voor hun kind en het ontbreken van een concreet alternatief op dit moment. We willen echter benadrukken dat zorg en behandeling gecontinueerd zullen worden en dat we een jaar de tijd hebben om nieuwe mogelijkheden aan te bieden”, zegt Brandt-Othman.

„De medewerkers hebben iets bijzonders neergezet en werken dagelijks met hart en ziel voor de kinderen. Zij zijn een hecht team en dit is een fijne werkplek. Hun kennis en expertise zijn belangrijk om de volgende stap te zetten en de zorg voor deze kinderen dichterbij huis en op school in de buurt mogelijk te maken. Dat daarbij de locatie wordt verlaten, maakt de beslissing ingewikkeld”, erkent de Parlan-woordvoerder.

Werkplek
„Onze hoogste prioriteit blijft het waarborgen van de zorg voor de kinderen en het ondersteunen van onze medewerkers”, zegt Brandt-Othman. „We begeleiden ouders en kinderen in de volgende stap en zullen nauw samenwerken met onze partners om een naadloze overgang te realiseren en de voortzetting van de zorg en behandeling waarborgen. Ook medewerkers begeleiden we naar nieuwe werkplekken.”

Speciaal onderwijs
Op welke scholen de kinderen dichter in hun buurt straks onderwijs krijgen, is nog niet bekend. „Dat is nu nog niet te zeggen, waarschijnlijk zijn het locaties voor speciaal onderwijs”, aldus Brandt-Othman. „Zowel de onderwijsinstellingen als Parlan zijn ervan overtuigd dat we met deze beweging een beter antwoord kunnen creëren op de hulpvraag die gezinnen en kinderen ons stellen. Samen zullen we de best mogelijke oplossingen verkennen om de zorg en behandeling van de kinderen voort te zetten.”

„We begrijpen dat er vragen zijn over dit besluit. Er zijn ook vragen waar nog geen antwoorden op zijn. Die antwoorden gaan er wel komen. We staan aan de start van een nieuw traject om het onderwijs en zorg voor kinderen nog mooier te maken. Samen met onze partners. We zijn nu in de startfase. De volgende stap is om samen met betrokken medewerkers een gedegen plan op te stellen. Tot die tijd verandert er niets in de uitvoering van onze dienstverlening.”

Centrum Wijdenes
Het Behandelcentrum Wijdenes biedt dagbehandeling aan kinderen, in samenwerking met het onderwijs. Daarnaast zijn er enkele woonplekken waar kinderen tijdelijk verblijven, met als doel dat ze uiteindelijk weer gaan wonen bij hun ouders, in een gezinshuis of een kleinschalige woonvoorziening dicht bij hun ouders. De locatie in Wijdenes is opgezet door Zonnehuizen, werd later onderdeel van stichting de Praktijk en is daarna samengegaan met Parlan.