Nieuwsbericht

Regio Zuid-Kennemerland en IJmond kiest Planet Young

'Planet Young, waar jij je thuisvoelt’. Dat is het samenwerkingsverband dat vanaf 1 januari 2023 de specialistische jeugdhulp verzorgt in de regio Zuid-Kennemerland en IJmond. Afgelopen jaar liep de aanbesteding voor de vier samenwerkingsverbanden die deze hulp gaan bieden. En Planet Young is gekozen. Zes organisaties bundelen hun krachten onder deze naam, namelijk: Parlan, Ons Tweede Thuis, Levvel, ZIJN, De Opvoedpoli (onderdeel van iHUB) en GGZ-Noord Holland Noord. Jeugdigen en gezinnen laten groeien is wat ons bindt: met oog voor ieders leefwereld, dromen en ontwikkelingskansen. Benaderd als een ontdekkingsreis. Met inzet van hulp die zo thuis als mogelijk is.


Voor Planet Young is deze missie geen ontdekkingsreis naar een verre planeet, maar één van de belangrijkste elementen van ons werk: verbonden raken met jeugdigen en gezinnen. En vanuit de band die we opbouwen, werken aan verandering. Dat maakt ons sterk in het werk wat we doen. Wij hebben een beeld van wat zich afspeelt op Planet Young. Van de wereld, de dromen, de realiteit van jeugdigen en gezinnen. We spreken dezelfde taal en maken de afstand kleiner. Met respect voor hen en hun wereld. Zodat de jeugdigen en gezinnen zich thuisvoelen bij Planet Young. 

Decennia aan ervaring

Als zes samenwerkende partners hebben wij decennia aan ervaring binnen de specialistische jeugd- en opvoedhulp, jeugd ggz, de volwassen ggz en de zorg voor jeugdigen en ouders met een verstandelijke beperking. Door de bundeling van expertises en ervaring in een samenwerkings-verband kunnen we jeugdigen en hun (pleeg)gezinnen met complexe en specialistische zorgvragen nog beter helpen. Samen hebben we nu één ‘voordeur’ voor jeugdigen, gezinnen en verwijzers. Waar nodig is het mogelijk een beroep te doen op het Consultatie & Advies Team om te bekijken welke hulp het beste past en wie deze hulp gaat bieden.

Samenwerking bestaat al langer

Onze krachtenbundeling in de regio Zuid-Kennemerland en IJmond is niet nieuw. We werken al regelmatig met elkaar samen aan de invulling van onze maatschappelijke opgave in (complexe specialistische) jeugdhulp. In de regio zelf, met ‘Een thuis voor Noortje’ en ook bij landelijke ontwikkelingen. Dat was de reden om onder de werknaam ‘Samen’ de aanbesteding in te gaan. Met de vorming van een formeel samenwerkingsverband verstevigen wij ons partnerschap. Planet Young is er voor jeugdigen, hun gezinnen en hun sociaal netwerk in de plaatsen Haarlem, Heemstede, Zandvoort, Bloemendaal, Velsen, Heemskerk en Beverwijk. Vanaf 1 januari 2023 kunnen aanmeldingen voor Planet Young plaatsvinden via www.planetyoung.nl

‘Een Thuis voor Noordje’ wil jongeren uit Noord-Holland die ook met intensieve hulp niet thuis kunnen wonen, binnen de eigen regio zo thuis mogelijk laten opgroeien. Zo thuis mogelijk betekent hier geen gedwongen verblijf in een behandelgroep van een grootschalige instelling, maar wonen in een kleinschalige woonvorm. Aan veiligheid wordt gewerkt door middel van persoonlijke begeleiding op maat. In plaats van behandeling en onderwijs ‘op de groep’, gaat de jongere hiervoor de deur uit. Alles is gericht op blijven meedoen aan   de samenleving.  De jongere wordt niet losgelaten zodra deze 18 jaar wordt, maar kan vanuit de kleine woonvorm in eigen tempo toewerken naar een eigen thuis.