Nieuwsbericht

Samen voor een duurzaam financieel resultaat

Onlangs schreef onze bestuurder, Mariette Vos-Lambooy, onderstaande blog voor Jeugdzorg Nederland. Hierin vertelt zij over een bijeenkomst bij Parlan waar zich (business)controllers, manager bedrijfsvoering en bestuurders vanuit jeughulporganisaties uit het hele land verzamelden. Om van elkaar te leren. In bijgaande blog lees je meer over de inhoud van de bijeenkomst en hoe deze dag is beleefd vanuit de deelnemers. Samen voor een duurzaam financieel resultaat!

We moeten het samen doen en transparant zijn 

Veel jeugdhulporganisaties vinden het lastig om de touwtjes aan elkaar te knopen. Dit is de niet zo mooie reden waarom op deze gewone dinsdagmorgen, op een gewone plek in Alkmaar, een best bijzondere bijeenkomst plaatsvindt. Bij het kantoor van Parlan in Alkmaar komen zoals gewoonlijk de eerste ouders en kinderen binnen. Maar ook verzamelen zich er medewerkers, veelal financiële professionals, van jeugdhulporganisaties uit het hele land. Die komen die ochtend bijeen om van elkaar te leren. Dat was tot vandaag minder gewoon.

Samen leren

Voor veel jeugdzorgorganisaties is het moeilijk om financieel rond te komen. Dat leidt nogal eens tot een diepe zucht in de overleggen bij Jeugdzorg Nederland. Daarna gaat het dan weer snel over de hervormingsagenda. Ja, die is belangrijk, maar het effect laat nog even op zich wachten. En die tijd hebben we niet! Maar ook: het ontslaat ons niet om het zelf ook iedere dag weer beter te doen. Niet alleen op inhoud en kwaliteit, ook financieel. Alleen een financieel gezonde organisatie kan immers continuïteit bieden. En dat is het doel van vandaag. Van elkaar leren om financieel gezonder te worden. Het thema van de bijeenkomst: de voorwaarden waarbinnen we ons werk doen.

Aan de slag dus in workshops met goede voorbeelden. Collega’s die aan elkaar vertellen wat er gelukt is, waarom het een goed voorbeeld is, wat er nodig was om zo ver te komen. En ook wat lastig was, of is, en waar risico’s zitten. Herkenning in de gesprekken, vragen, doorvragen, en aanvullen met andere praktijksituaties. Na twee ronden van drie groepen kwam de oogst.

Relatie - transparantie - regie nemen

In alle praktijkvoorbeelden komt terug: een gezonde relatie tussen aanbieder en gemeenten is cruciaal. Alleen dan kun je samen op een goede manier een probleem aanpakken. Waarbij het uiteraard niet alleen om het probleem van de jeugdhulpaanbieder gaat. Gemeenten kampen met even zoveel vraagstukken, waaronder almaar stijgende kosten en het risico van discontinuïteit. Investeer dus in dat contact.

Transparantie helpt. Zicht op de feiten en open zijn over elkaars belangen. Dat is een basis om samen naar oplossingen te kunnen zoeken. We kunnen zelf het initiatief nemen, want transparantie bieden kan morgen al beter.

De opgave is ook om regie te nemen in het vinden van oplossingen. Het is te makkelijk om alleen in problemen te denken en het alleen daarover te hebben met gemeenten. Zoek elkaar op, ga er niet op wachten. En hierbij ook een les: laat ongezonde situaties niet langer voortduren dan nodig. Stop ermee en voorkom erger.

Nieuwe energie

Van een gedeelde zucht, ‘we werken in een boeiende wereld die heel complex is geworden’, naar nieuwe energie. Een vruchtbare ochtend die veel inspiratie heeft opgeleverd. Een andere oogst is dat er nieuwe contacten zijn gelegd. Het doel is om een actief netwerk te zijn, die samen de jeugdzorg gezonder maakt. Daar is aan gewerkt vandaag, op deze gewone dinsdag, die toch anders dan anders was.

Er komt een vervolg. Volgende keer over onze interne processen.

Enne ... als we dan zo transparant zijn, waarom hebben we dan geen collega’s van gemeenten uitgenodigd? Dat is gek. Ik weet wat me te doen staat voor de volgende keer.

Mariette Vos-Lambooy

30 mei 2023