Nieuwsbericht

Uitnodiging kennisdelingsbijeenkomst over pleegzorg

Sprankelende, interactieve (digitale) kennisdeling over pleegzorg  

Elk kind zo thuis mogelijk laten opgroeien. Dat klinkt logisch, maar dat is het niet. Soms zijn er omstandigheden die ervoor zorgen dat een kind (tijdelijk) niet kan terugvallen op die liefdevolle en veilige thuisomgeving. Als dat het geval is hebben deze kinderen een pleeggezin nodig voor een korte of langere tijd.  Omdat er nog steeds te weinig pleegouders zijn, hebben ze ú en ons hard nodig.

Het delen van kennis en ervaring versterkt
onze samenwerking en innovatie  

Jeugdzorgorganisaties in Noord-Holland organiseren tijdens de week van de Pleegzorg van 2 t/m 9 november 2022 gezamenlijke activiteiten. Pleegzorg staat daarbij centraal en we zetten pleegouders in hun kracht. In deze week organiseren we ook verschillende kennisdelingsbijeenkomsten voor u, onze opdrachtgevers en samenwerkingspartners. Het delen van kennis en ervaring versterkt onze samenwerking en innovatie.  
 
Kenter Jeugdhulp, Levvel, Parlan en William Schrikker Gezinsvormen organiseren speciaal voor betrokkenen bij de jeugdhulp in een politieke, ambtelijke of zorginhoudelijk functie, tijdens de Week van de Pleegzorg bijeenkomsten om kennis uit te wisselen. 
 

WSGV presenteert: LVB, dit helpt!

Datum: Donderdag 3 november 
Tijd: 10:00-12:00 uur
Locatie: Online bijeenkomst via Teams
Onderwerp: LVB: dit helpt! 
Aanmelden: kennisdeling@wsgv.nl 
U ontvangt na aanmelding een mail met een link voor een bijeenkomst via Teams.
 
Over de kennisdeling: LVB: dit helpt!

Basiskennis over LVB en tips voor bejegening en communicatie.  
Janet Verburg en Laurianne Vooijs van Expect Jeugd (het expertisecentrum van Partners voor Jeugd) leggen uit wat een licht verstandelijke beperking is. Zij vertellen u meer over sociale  
informatieverwerking bij LVB. Aan de hand van tips, interactieve oefeningen en met hulp van een ervaringsdeskundige leert u wat  ondersteunend is in de communicatie en bejegening van ouders en kinderen met LVB. U wordt meegenomen in wat de zorg voor een kind met LVB van een (pleeg)ouder vraagt en hoe de specifieke expertise van WSGV hierin steunend is voor pleegouders, pleegkinderen en ouders (met LVB).  
 
We kijken er naar uit om kennis en praktijk samen te brengen, waarbij de hulp van onze ervaringsdeskundige zeer waardevol is!

Kenter Jeugdhulp organiseert: In gesprek met pleegouders die pubers opvangen en hun, pleegkinderen  

Datum: Vrijdag 4 november 2022 
Tijd: 9:30 - 11:30 uur
Locatie: Middenduinerweg 44 Santpoort Noord  
Onderwerp: In gesprek met pleegouders die pubers opvangen en hun, pleegkinderen  
Aanmelden: pleegzorg@kenterjeugdhulp.nl

In gesprek met pleegouders met pubers

Kenter Pleegzorg is hard op zoek naar pleeggezinnen voor kinderen vanaf 10 jaar oud.  Tijdens de kennisdeling kunnen alle genodigden op een ontspannen manier in gesprek met pleegouders die pubers opvangen.  Deze ochtend willen we graag aandacht besteden aan de ervaring van de pleegouders en de pubers zelf; wat levert het pleegouderschap op voor beiden?  

Parlan presenteert: Dilemma's tussen zo normaal mogelijk opvoeden en het zicht op veiligheid

Datum: Dinsdag 8 november 2022 
Tijd: 13.00 – 14.00 uur 
Locatie : Online bijeenkomst via Teams 
Onderwerp: Dilemma tussen zo normaal mogelijk opvoeden en het zicht hebben op veiligheid 
Aanmelden: Kennisdelingsbijeenkomst Parlan  
Voor vragen: pleegzorg@parlan.nl

Zicht hebben op veiligheid

De visie van Parlan is dat kinderen het recht hebben op een thuis. Een thuis waar zij zo normaal mogelijk opgroeien, in een huiselijke sfeer. Dit botst soms met de behoefte van hulpverleners om zicht te hebben op de veiligheid. Hoe gaan we hier mee om? Wat kunnen en willen we wel en niet doen? Daarover willen we in gesprek met onze ketenpartners.  We zijn hierbij nieuwsgierig naar de visie van mensen uit diverse disciplines, zoals wijkteammedewerkers, jeugdbeschermers, beleidsmedewerkers bij gemeenten, wethouders en raadsleden. 

Levvel presenteert: Podcast over weekendpleegzorg vanuit verschillende perspectieven

Datum: Tussen 8 en 11 november 
Tijd: Podcast 
Locatie: www.levvel.nl en www.timon.nl 
Onderwerp: Weekendpleegzorg verteld vanuit verschillende perspectieven

Weekendpleegzorg vanuit verschillende perspectieven

Een podcast opgenomen door een ervaren pleegvader die verschillende betrokkenen spreekt over weekendpleegzorg. Kan het een uithuisplaatsing voorkomen? Hoeveel meer samenwerking moet er zijn tussen ouder en pleegouder bij een weekendplaatsing? De verhalen geven een eerlijk en inspirerend beeld. Er wordt duidelijk wat het belang is van weekendpleegzorg. Pleegvader Marc maakt een mooie productie van verhalen, quotes en interview, met een goed achtergrondverhaal. De podcast is een samenwerking tussen Levvel en Timon.

Genodigden

Voor deze digitale bijeenkomst zijn de wethouders Jeugd, beleidsambtenaren, raadsleden, CJG-coaches, wijk- en jeugdteams en onze partners in zorg uit alle regio’s in Noord-Holland uitgenodigd.

Aanmelden en vragen insturen

Als u wilt deelnemen aan één van de bijeenkomsten, kunt u zich aanmelden, bij voorkeur vóór 26 oktober 2022. De instructie hiervoor vindt u in de bovenstaande tabellen naast het kopje aanmelden. U kunt bovengenoemde e-mailadressen ook gebruiken om vragen te stellen.  
 
Wij hopen u live of online te zien en te spreken. 
 
Namens de teams Pleegzorg, 
Kenter Jeugdhulp, Levvel, Parlan en William Schrikker Gezinsvormen