Nieuwsbericht

Kennisdelingsbijeenkomst: Stevige Start

Tijdens de Week van de Pleegzorg delen we meer over 'Stevige Start' voor professionals. 

In 2022 telde Nederland 42.560 kinderen die niet thuis opgroeien. Met het ontwikkelen van de module ‘Stevige start’ willen we ons richten op continuïteit en stabiliteit van de zorg aan uithuisgeplaatste jeugdigen.   

Datum: Dinsdag 7 november 2023

Tijd: 15.00 tot 16.00 uur

Online bijeenkomst (link volgt na aanmelding)

Aanmelden kan door een mail te sturen naar: lissy.van.t.voort@parlan.nl

Toelichting module 'Stevige Start'

In 2022 telde Nederland 42.560 kinderen die niet thuis opgroeien. Veel van deze jeugdigen hebben voordat de uithuisplaatsing tot stand kwam, langdurig blootgestaan aan relationeel trauma en vertonen ontwikkelings- en gedragsproblemen. Met het ontwikkelen van de module ‘Stevige start’ willen we ons richten op continuïteit en stabiliteit van de zorg aan uithuisgeplaatste jeugdigen.   

De plaatsing van een pleegkind vraagt op meerdere vlakken veel van pleegouders, ouders en pleegkinderen. Een uithuisplaatsing (UHP) is per definitie een negatieve jeugdervaring (Adverse Childhood Experience). 
Uithuisgeplaatste jeugdigen kenmerken zich door ernstige emotionele en gedragsproblemen.  Ten tijde van de uithuisplaatsing kampen ouders, naast persoonlijke problemen (psychiatrie, verslaving, financieel etc.) met stress, emotieregulatieproblemen en rouw om het verlies. Hierdoor lukt het ouders veelal niet om emotioneel voorspelbaar en/of steunend te zijn voor hun kind. Pleegouders worden (over)belast door de zwaarte van de problematiek van het pleegkind, problemen in de samenwerking met ouders en de druk die een pleegzorgplaatsing met zich meebrengt op het eigen gezin. Veel pleegouders ervaren ten tijde van het pleegzorgproces onvrede over de ondersteuning vanuit de jeugdbescherming of pleegzorgorganisatie. 
 
Helaas eindigen door de samenloop van deze factoren veel pleegzorgplaatsingen in een breakdown.  Nederlandse onderzoeken rapporteren binnen pleegzorg 34 tot 45% breakdowns. 
 
Parlan heeft de visie dat uithuisplaatsingen zoveel mogelijk voorkomen moeten worden. Wanneer ondanks alle (jeugdhulp)interventies de thuissituatie onveilig blijft, pleit Parlan voor meer aandacht voor alle betrokkenen gedurende de uithuisplaatsing.  We zullen in 2024 een project starten dat zich richt op het optimaliseren van het eerste jaar van de uithuisplaatsing, waarbij begeleiding wordt geboden aan zowel de jeugdige, ouders als pleegouders.

Wanneer er sprake is van gedeeld opvoederschap heeft de plaatsing een veel grotere kans van slagen. Daarom ontwikkelen we in dit project een module die wordt aangeboden aan ouders, pleegouders en/of gezinshuisouders en kinderen zodat zij meer sensitief kunnen opvoeden en handvatten hebben om met hun pleeg-/gezinshuiskind om te gaan.

In deze kennisdelingsbijeenkomst vertellen we u meer over de ins en outs van het project en willen we graag met u van gedachten wisselen over de elementen die in deze module terug zullen komen. We zullen vertellen wat wij daarin belangrijk vinden en we horen ook graag wat u daarin belangrijk zou vinden.