Crisishulp
home
      

Ambulant  Crisishulp

Heel soms kan het in een gezin even helemaal uit de hand lopen. Er moet nu iets gebeuren in het opvoeden en opgroeien. Om te voorkomen dat een kind uit huis moet, helpt Crisishulp om ‘de brand te blussen’. Crisishulp start direct en werkt samen met het gezin en de omgeving rond dat gezin aan het herstel van veiligheid voor iedereen.
Kan een kind toch niet thuisblijven en kan hij niet opgevangen worden bij familie of vrienden, dan verzorgen wij tijdelijke opvang in een pleeggezin of op een opvangplek.

Voor wie

Crisishulp is bedoeld voor gezinnen met kinderen (tot 18 jaar) voor wie geldt dat het acuut niet goed gaat met het opgroeien en opvoeden. De veiligheid en ontwikkeling van het kind zijn in gevaar.

Het resultaat

De brand is geblust en het kind en de andere gezinsleden wonen en leven weer in een veilige omgeving. De omgang met elkaar is verbeterd en belangrijke afspraken worden nagekomen. De zorgen en krachten van het gezin (en mensen in hun omgeving) zijn in kaart gebracht en er is vastgesteld of, en zo ja, aan welke vervolghulp behoefte is. Eventueel dragen wij zorg voor de overdracht.

De aanpak

Crisishulp start binnen 24 uur na aanmelding. We hebben meerdere malen per dag contact met de gezinsleden, sluiten aan bij wat het gezin nodig heeft en maken gebruik van wat er goed gaat.
Crisishulp bestaat uit begeleiding in het dagelijks leven, individuele gesprekken, gesprekken met het gezin en met personen uit de omgeving, observatie, het opstellen van een veiligheidsplan, praktische ondersteuning en advies voor vervolghulp.

Waar en door wie

Onze medewerker Crisishulp helpt in de directe omgeving van het kind (het eigen gezin of de plek waar het kind tijdelijk verblijft). Hij krijgt ondersteuning van een gedragswetenschapper. 

Aanmelding

Aanmelding vindt plaats via gemeentelijke wijk-/gebiedsteams, huisarts of kinderarts.

Folder overzicht

Ambulante spoedhulp
Families First
De beschikbare folders.Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk