Hulp bij scheiding
home
      

Hulp bij scheiding:
voor kinderen en hun ouders

Elk jaar krijgen ongeveer 70.000 kinderen met de (echt)scheiding van hun ouders te maken. Meestal gaat dit goed. In ongeveer 20% van de gevallen verloopt de omgang problematisch.

Wanneer is er sprake van een vechtscheiding?
Als ouders niet meer in staat zijn om het belang van hun kinderen voorop te stellen, spreekt men van een vechtscheiding. Het kind kan hierdoor in een loyaliteitsconflict komen en zelfs één van de ouders weinig tot niet meer zien. Dit verhoogt het risico op emotionele problemen bij kinderen, slechte(re) prestaties op school en vaker problemen bij het (later) zelf aangaan van relaties.

Kinderen lijden onder de voortdurende conflicten van hun ouders of zien een van beide ouders helemaal niet meer. Het is bekend dat een problematische scheiding een vergroot risico geeft op ontwikkelingsproblemen bij kinderen.

Recente maatschappelijke aandacht en onrust toont opnieuw de noodzaak van hulpverlening bij (v)echtscheidingen. Wist u dat:

  • Bij 2/3 van de scheidingen zijn minderjarige kinderen betrokken
  • 25 % heeft na de scheiding langdurig geen contact meer met de niet-verzorgende ouder – doorgaans de vader
  • 25 % heeft een slechte relatie met de vader
  • 40 % van de kinderen krijgt te maken met een stiefouder
  • 1 op de 3 kinderen heeft problemen als gevolg van de scheiding
    (Bron: handboek scheiden en de kinderen)

Parlan biedt hulpverlening bij scheiding in diverse varianten, voor individuele ouders, voor ex-partners en voor kinderen.

Schip-aanpak

De Schip-aanpak richt zich op de onderliggende verlieservaringen die bij de scheiding zijn komen kijken in plaats van op de zichtbare strijd die onderling wordt gevoerd. Dit kan het verlies van de relatie zijn, maar ook verlies van contact met de kinderen, verlies van financiële zekerheid, huis en haard of de sociale omgeving. Door ruimte te geven aan deze verlieservaringen kan er ruimte ontstaan om op ouderniveau weer samen met elkaar te kunnen werken. De Schip-aanpak bestaat uit 5 fases, waarbij pas naar de volgende fase gegaan kan worden als de fase ervoor is afgerond. De duur van het traject kan per ouderstel verschillen en duurt gemiddeld tussen de 17 en 27 gesprekken. De gesprekken zijn met ouders samen met twee hulpverleners geschoold in de Schip-aanpak.
 
De Schip-aanpak richt zich niet direct op de kinderen en zij worden dus binnen dit traject ook niet actief betrokken bij de behandeling. Deze aanpak is een methodiek ontwikkeld door Tineke Rodenburg en Leoniek van der Maarel. Parlan heeft een licentie om deze methodiek uit te voeren en er zijn hulpverleners opgeleid tot Schip-behandelaar. Meer inhoudelijke informatie over de methodiek is te vinden via www.schipaanpak.nl.
 

Kinderen In Echtscheiding Situaties (KIES)

KIES is een preventief hulpprogramma. Het betreft een lotgenotengroep voor kinderen (leeftijd: 4-8, 8-12, 12+) in (echt)scheidingssituaties. De kinderen ervaren dat ze niet de enigen zijn. Spelenderwijs leren ze overeenkomsten en verschillen herkennen tussen hun eigen situatie en die van anderen uit de groep. Klik hier voor de flyer.

Postief Opvoeden voor gescheiden ouders / Triple P

Een groepstraining voor (net) gescheiden ouders die willen leren omgaan met de veranderingen die een echtscheiding met zich meebrengt. De training richt zich op ouders die moeilijkheden ervaren als gevolg van de scheiding. Triple P Family Transitions geeft ouders nieuwe manieren om hun kind(eren), en zichzelf te beschermen tegen de negatieve effecten van een scheiding.

Ouderschap Blijft

Deze training biedt ouderschapsbemiddeling en omgangsbemiddeling. Ouderschap Blijft is een individueel aanbod bedoeld voor scheidende of gescheiden ouders bij wie de communicatie over de kinderen en/ of de omgang tussen de kinderen met de uitwonende ouder niet plaatsvindt of problematisch verloopt door (chronische) conflicten tussen de ouders. Klik hier voor de flyer.

Kinderen uit de Knel

Een groepsprogramma voor gescheiden ouders met hun kinderen. De ouders werken in de oudergroep aan het doorbreken van destructieve patronen en aan het vinden van oplossingen voor steeds terugkerende problemen. De kinderen maken in de kindergroep films, posters, tekeningen, graffiti, theater en muziek rond het thema ‘ouders die strijden’. Klik hier voor de flyer.

Parallel Solo Ouderschap

Parallel Solo Ouderschap is individuele coaching van ouder(s). Het doel is dat ouder de focus van de strijd kan verplaatsen naar de kinderen, waarbij de ouder de eigen opvoedsituatie en relatie met zijn kind centraal stelt. De strijd met de andere ouder wordt zoveel mogelijk vermeden en achterwege gelaten. De ouder kan zijn eigen emoties ten aanzien van de strijd en de andere ouder reguleren en daarmee emotioneel beschikbaar zijn voor het kind. De ouder is zo in staat om het kind in de eigen situatie op een zo goed mogelijke manier de begeleiden. 

Omgangshuis

Parlan werkt samen met en biedt plek aan het Omgangshuis. Zij  begeleiden ouders en kinderen waarbij de omgangsregeling spaak is gelopen, al dan niet na verwijzing vanuit rechtbanken. Het doel van de begeleiding is het contact tussen het kind en de ouders te herstellen. Altijd vanuit het belang van het kind. Het omgangshuis is in Alkmaar.


Collega organisaties over hulp bij scheiding

 


Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk