Informatie over onze organisatie

Bestuur

Peter van Wijk 
Contact via: bestuurssecretariaat@parlan.nl of tel: 088 1241877


Raad van Toezicht

  • Tom Horn (voorzitter),
  • Jan Smit (lid),
  • Gerdy van Bellen (lid) en lid commissie Kwaliteit en Veiligheid,
  • Kees Blomberg (lid),
  • Marjolein Oosterhof (lid).

In bijgaand document lees je de visie op toezicht van de RvT.


Auditcommissie

Jan Smit (Voorzitter), Kees Blomberg (lid).


Commissie Kwaliteit en Veiligheid

Gerdy van Bellen (lid)


Remuneratiecommissie

Tom Horn (voorzitter)
Kees Blomberg (lid)

Contact via: RaadvanToezicht@parlan.nl


Functionaris Gegevensbescherming
Kajal Luttekes-Mousavi

Jaarverslag, Jaarrekening en Jaarbeeld 2022
Jaarrekening 2022 (inclusief jaarverslag RvT)
Jaarbeeld 2022

Jaarverslag, Jaarrekening en Jaarbeeld 2021
Jaarverslag RvT 2021
Jaarrekening 2021
Jaarbeeld 2021

 

Organogram
Organogram Parlan (per 1.05.23)