Wonen met begeleiding aan minderjarige vluchtelingen

Voor wie
Parlan biedt, in opdracht van het Nidos, alleenstaande vluchtelingen van 15-21 jaar met verblijfsvergunning een woonplek in een kleinschalige opvang. Wij bieden ze een woonplek begeleiding op maat.

Het resultaat
Wij bieden begeleiding in twee woonvormen:

  • Kleinschalige woongroep voor 9 jongeren die 7 keer 24 uur begeleiding nodig hebben.
  • Kleinschalige wooneenheid voor 4 jongeren met gemiddeld per week 28 uur begeleiding.

Het doel van de begeleiding is dat jongeren meedoen en mee mogen doen in de Nederlandse maatschappij. Samen zorgen we dat de jongeren de Nederlandse taal leren, naar school of aan het werk gaan, vrije tijdsbesteding vinden (sport, cultuur) en dat zij mensen leren kennen bij wie ze terecht kunnen.
Als een jongere na zijn of haar 18e nog hulp nodig heeft, dan kan dat via ambulante hulp in een woning van Parlan of een eigen woning.

Aanmelden
Aanmelding van jongeren verloopt via Nidos.