Pleegouders Versterken in Opvoeden
home
      

Pleegouders Versterken in Opvoeden

Prof. Frank van Holen van de Vrije Universiteit Brussel en Directeur Pleegzorg Vlaams-Brabant & Brussel gaf op 16 maart 2017 een presentatie bij Parlan over de problematiek van pleegkinderen, de ondersteuning die pleegouders kunnen gebruiken en de methodiek Pleegouders Versterken in Opvoeden (PVO).

Deze methodiek PVO is ontwikkeld om pleegouders extra te ondersteunen en wordt in België breed aangeboden naast de reguliere pleegzorgbegeleiding. Sinds kort biedt ook Parlan deze methodiek aan binnen de therapeutische pleegzorg of naast de reguliere pleegzorgbegeleiding.

Er zijn twee varianten:

  • PVO-SIM is een effectieve aanpak voor pleegouders met pleegkinderen tussen de 3 en 12 jaar oud, waarbij sprake is van externaliserende gedragsproblematiek. Deze methodiek gaat in op positieve betrokkenheid, problemen oplossen, effectieve disciplinering en toezicht houden.
  • PVO-GV is toepasbaar voor pleegouders met pleegkinderen tussen de 6 en 18 jaar met externaliserende gedragsproblematiek. Deze aanpak gaat in op het herwinnen van zelfcontrole als opvoeder, actieve weerstand tegen probleemgedrag tonen en het verhogen van de ouderlijke aanwezigheid.

Beide methodieken bestaan uit een intensief traject van 10 huisbezoeken, huiswerkopdrachten en telefonisch contact met de PVO pleegzorgbegeleider.

PVO: anders dan andere opvoedingsondersteuning
Pleegouders Versterken in Opvoeden is de eerste methodiek die specifiek ontwikkeld is voor pleegouders. De methodiek houdt rekening met de bijzondere opvoedsituatie in een pleeggezin, waarin pleegouders partner in de zorg zijn, maar soms ook moeten erkennen dat het moeilijk gaat. De methodiek ondersteunt bij vraagstukken “Hoe geef je pleegkinderen het gevoel dat ze bij het pleeggezin horen, maar behoud je tegelijkertijd het respect voor de relatie met de ouders (loyaliteit).
 

Bekijk een korte gefilmde presentatie van Prof. Frank van Holen
over Pleegouders Versterken in Opvoeden.

Denkt u dat u als pleegouder iets heeft aan deze training? Bespreek het met uw pleegzorgbegeleider.


Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Stichting de Praktijk