Buddy project pleegzorg
home
      

Buddy project pleegzorg: pleegouders steunen elkaar

Vanaf mei 2020 is Pleegzorg Parlan opnieuw gestart met het buddy-project in het kader van het Actieonderzoek Continuïteit Pleegzorg

Al 36 buddy’s en 5 matches

Tirza van Oosterbrugge, coördinator buddy project: “Er hebben zich inmiddels 36 ervaren pleegouders aangemeld. Twaalf van hen zijn netwerkpleegouders. Hun kennis en ervaring is mooi verdeeld over de verschillende vormen van pleegzorg: crisis, deeltijd en voltijd; opvoedingsvariant en hulpverleningsvariant.”
 
Er zijn inmiddels 5 matches gemaakt tussen buddy’s en pleeggezinnen. Vier buddy’s begeleiden een nieuw pleeggezin, de andere match is met een bestaand pleeggezin. Daarnaast zijn 4 matches in de pijplijn.
 

Herkenning

Eén van de buddy’s vertelt hoe zij het buddy-schap ervaart: “Ik ben buddy voor twee pleegouders. Bij een van de twee ken ik het pleegkind, de biologische ouder(s) en de pleegouders vrij goed. Bij hen ben ik betrokken via een deeltijdplaatsing. Bij de andere match ken ik de personen helemaal niet. Dat maakt dat de twee buddy contacten totaal anders zijn, aanvoelen en verlopen.
 
Bij het contact waar ik de personen ken, ben ik met name gefocust op hoe het gaat met het pleegkind en hoe het in de toekomst zou kunnen gaan verlopen. Wat is wijsheid om te doen en te zeggen?
 
Bij het contact waar ik de personen niet ken, zijn we volgens mij vanuit beide partijen wat meer ongedwongen en vrij in wat we bespreken. Dat ontstaat vaak in het gesprek. Interessant is dat we evengoed heel veel van elkaar en het gedrag van het pleegkind herkennen.
 
In het buddy-project hebben we de ruimte om het zelf een invulling te geven: wat is de behoefte, hoe gaan we dat aanpakken en wat voelt goed (voor beide partijen)?
 
Ik vind het leuk om te doen en merk dat ik er iets mee kan betekenen. Zelf heb ik er ook iets aan. Ik vind het een goed project en ik hoop dat er nog veel pleegouders profijt van hebben (en zo uiteindelijk ook de pleegkinderen).”
 

Meer weten over het buddy project

Pleegouders die buddy willen worden of een buddy willen aanvragen, kunnen hiervoor contact opnemen met hun pleegzorgbegeleider. 
 
Relaties die meer willen weten over dit project bij Parlan kunnen contact opnemen met coördinator Tirza van Oostenbrugge via het secretariaat pleegzorg, pleegzorg@parlan.nl of bel 088-124 00 01.
 

Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk