Pleegouderraad Parlan
home
      

Pleegouderraad

De Pleegouderraad (POR) komt op voor de gemeenschappelijke belangen van pleegouders en (pleeg)kinderen bij Parlan. Maar de POR doet meer. Wij denken en praten mee over het pleegzorgbeleid en geven gevraagd en ongevraagd advies over ontwikkelingen in de pleegzorg.
Via de POR weet Parlan wat pleegouders belangrijk vinden.

Wat wij doen:

  • Advies uitbrengen over elk voorgenomen besluit van Pleegzorg Parlan
  • Namens pleegouders spreekbuis zijn richting Pleegzorg Parlan
  • Klankbord zijn voor pleegouders van Parlan
  • Werken aan verbetering van de condities waaronder pleegouders hun taak vervullen
  • Volgen van de landelijke en regionale ontwikkelingen op het gebied van pleegzorg.
  • Wij organiseren 1x per jaar een jaarvergadering met een thema.

Omdat wij als leden van de Pleegouderraad zelf pleegouder zijn, weten wij de weg in pleegzorgland. Hoewel elke plaatsing anders is, zijn er veel zaken die wij al wel hebben meegemaakt. De Pleegouderraad helpt u graag verder.

Maak kennis met POR


Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk