Aanmelden en intake

 

De Best Passende Start

  • We maken samen met de verwijzer en het gezin een brede en zorgvuldige analyse van de situatie. We noemen dit de Best Passende Start.
  • We bespreken alle verzamelde informatie in een multidisciplinair overleg (MDO). We komen tot een voorstel voor een integraal beeld van kind en gezin en voor de in te zetten hulp.
  • Dit voorstel bespreken we met het gezin in het afstemmingsgesprek, zodat we komen tot een gezamenlijke aanpak. Bij dit gesprek kunnen ook belangrijke mensen om het gezin heen aansluiten, alsook (bij toestemming) de verwijzer.

 

Lees ook hulpverlening en afsluiten van hulp.