Afsluiten van hulp: Zijn we tevreden?

  • In een multidisciplinair overleg beoordelen we of de doelen bereikt zijn. Als dat zo is, werken we toe naar het afsluiten van de hulp.
  • Vervolgens is er een eindevaluatie met het gezin, belangrijke mensen om hen heen en (bij toestemming) de verwijzer. We kijken terug en bespreken wat nodig is om de verbeteringen duurzaam te borgen.

Lees ook aanmelden/intake en hulpverlening.