Hulpverlening: Continu evalueren

  • Ten minste iedere 3 maanden (6 maanden als het kind bij Parlan woont zonder aanvullende behandeling) bespreken we de voortgang in een MDO. Zijn we op de goede weg, is andere hulp nodig, kunnen we afsluiten?
  • Op dit MDO volgt een evaluatiegesprek met het gezin, belangrijke mensen om hen heen en (bij toestemming) de verwijzer. Hoe vinden zij dat het gaat, wat is de komende periode nodig?

Lees ook aanmelden/intake en afsluiten van hulp.