home

Deze pagina delen

      

Hieronder kunt u zich opgeven voor een infoavond over pleegzorg. De eerste stap om pleegouder te worden.

Een pleegzorgbegeleider vertelt u over

  • wat pleegzorg is
  • welke kinderen pleegzorg nodig hebben
  • welke kinderen wachten op een plek in een pleeggezin
  • de samenwerking met ouders
  • de stappen om pleegouder te worden

Een pleegouder vertelt u over haar ervaringen. U kunt van tevoren alvast wat informatie over pleegouder worden lezen.

Heeft u vragen? Stel ze gerust.
We zien u graag op een informatiebijeenkomst. Tot dan,
medewerkers Servicepunt Pleegzorg.


Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk