home
      

Bereikbaarheid in de regio West-Friesland

Regiokantoor West-Friesland

Voor algemene informatie over Parlan
T. 088 124 00 00

Voor meer informatie over jeugdhulp bij Parlan
Toegang Parlan
T. 088 124 00 02
E. toegang@parlan.nl

Leidinggevenden en directeur

Ambulante Jeugdhulp
Dennis van Leeuwen
0
6 25 71 72 21
dennis.van.leeuwen@parlan.nl

 

Ambulante JGGZ
Paul Kok
06 29 06 99 01
paul.kok@parlan.nl
 

Ambulante Crisishulp                   
Bianca Dekker                                 
Tel. 06-51994139
Bianca.dekker@parlan.nl

 

Daghulp
(IKEC en De kleine hoeve)
Dennis van Leeuwen
06 25 71 72 21
dennis.van.leeuwen@parlan.nl

 

Daghulp
(Boerderij Wijdenes)

Janneke van Engen
06 50 00 89 81
Janneke.van.engen@parlan.nl

 

Daghulp
Jeughulp en Arbeidstoeleiding

Paul Kok
06 29 06 99 01
paul.kok@parlan.nl

 

Verblijf en Behandeling
(Uitwijkhuis 16+)
Sebastiaan Kool
088 124 04 73
sebastiaan.kool@parlan.nl

 

Verblijf en Behandeling
(De Schuilhoeve)
Janneke van Engen
06 50 00 89 81
janneke.van.engen@parlan.nl

 

 

Verblijf en Behandeling
Behandelcentrum Wijdenes

Janneke van Engen
06 50 00 89 81
janneke.van.engen@parlan.nl

 

Verblijf en Behandeling
Pleegzorg 
Paul Marcek
06 25 73 66 40
paul.marcek@parlan.nl
 

Verblijf en Behandeling
Gezinshuizen
Willem Vernooijs
M. 06 15 94 74 28
willem.vernooijs@parlan.nl

 

Verblijf en Behandeling
Alleenstaande minderjarige vreemdelingen

Erik Heijmans
06 21 39 44 75
erik.heijmans@parlan.nl

 

Directeur Specialistisch Behandelcentrum De Vork
Vrank Post
06 29 03 56 10
Vrank.post@parlan.nl

 

Directeur Jeugdhulp in Gezinsvormen Boven Regionaal
Vacant

 

Directeur regio West-Friesland 
Günter Fürst
06 22 55 66 07
Gunter.Furst@parlan.nl
 

Bestuurssecretiaat
Tel. (088) 124 06 42
bestuurssecretariaat@parlan.nl


Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk