Pleegouderraad Parlan
home
      

De Pleegouderraad komt op voor de belangen van onze pleegouders

De pleegouderraad bestaat uit pleegouders van Parlan. In een maandelijks overleg praten en denken wij mee over het functioneren van de pleegzorg én het versterken van de positie van pleegouders. Zo volgen wij financiële en organisatorische ontwikkelingen op het gebied van pleegzorg en beoordelen dit vanuit de kant van de pleegouders. Ook geven wij de organisatie Parlan gevraagd en ongevraagd advies om de positie van de pleegouders te verbeteren. Dit doen wij door middel van onze speerpunten: communicatie, service en zorg, en continuïteit. De POR is actief, kritisch en constructief.

Pleegouders kunnen in vertrouwen problemen bespreekbaar maken met de POR. Zij bieden een luisterend oor en geven advies. De POR is er voor alle (netwerk-)pleegouders van Parlan.
 
U bent welkom op de volgende openbare vergaderingen. Openbare Pleegouderraad Vergadering van 19.30 – 21.30 uur aan Van der Lijnstraat in Alkmaar.                 
 
De data van de Openbare Vergaderingen:
  • Maandag 5 oktober 2020
  • Maandag 4 januari 2021
  • Maandag 1 maart 2021
  • Maandag 10 mei 2021
  • Maandag 5 juli 2021
Graag vooraf aanmelden via M. 06-517 555 37
 
Mevrouw J. Klapwijk, Voorzitter
Mevrouw T. van den Berg, Secretaris
 

 

Meld je aan als nieuw lid van de Pleegouderraad

Ben je praktisch ingesteld en wil je opkomen voor de belangen van pleegouders? Dan zoeken we jou!
Wij vinden het belangrijk dat pleegouders de juiste begeleiding krijgen, de nazorg voor pleegouders na een afsluiting van een plaatsing, een logeerpoule voor als pleegouders zelf geen opvang in hun netwerk hebt, buddy’s voor startende pleegouders en een goede financiële regeling…..Leuk en zinvol vrijwilligerswerk. Help je mee?

 

Klik op de rode balk

 


Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk