Aanmelden voor hulp crisis

Hieronder kunt u rechtstreeks aanmelden voor crisishulp bij Parlan. Alleen verwijzers kunnen een kind en/of gezin aanmelden voor crisishulp. Voor we de hulp kunnen starten hebben wij gegevens nodig over het kind en gezin, inhoudelijke informatie en informatie over de hulpverlening. Wilt u eerst overleg of consultatie? Bel 088 124 04 44.

Kies het juiste aanmeldformulier

Aanmelden voor hulp crisis

Let op: Na aanmelding volgt altijd een ontvangstbevestiging. Heb je die niet ontvangen, bel ons dan snel op 088 - 12 40 400 of mail naar centrale.registratie@parlan.nl. Dat voorkomt vertraging van de aanmelding.

U ontvangt een bevestiging op dit adres

Waarvoor is de aanmelding?
Crisis opvang wordt altijd geboden in combinatie met een ambulant crisistraject, om die reden altijd bij aanvraag crisis opvang ook crisis ambulant aanvinken.

Welke vorm van crisisopvang heeft u nodig?

Aanvullende informatie

Crisistype vanuit aangemelde kind *

Vink hieronder aan voor welke soort crisistype er wordt aangemeld.

Het cliëntsysteem functioneert over het algemeen neutraal tot goed maar door een ingrijpende gebeurtenis (veelal van buitenaf) is het probleemoplossend vermogen niet meer toereikend. De draaglast wordt te zwaar en dit leidt tot een crisis.
Het probleemoplossend vermogen van een cliëntsysteem kan tekortschieten als het systeem een belangrijke overgangsfase niet goed doorstaat. De nieuwe eisen en vaardigheden gaan niet gelijk op met het aanpassingsvermogen van het systeem en dit kan leiden tot bovenmatige spanning en uiteindelijk tot een crisis.
Het cliëntsysteem heeft een laag niveau van functioneren en probleemoplossende strategieën zijn niet adequaat. Er is sprake van meervoudige problematiek. Hierdoor raakt de balans tussen draagkracht en draaglast snel verstoord, zodat er regelmatig crisissituaties ontstaan.
Het cliëntsysteem met een wankel evenwicht functioneert dankzij de beschikbaarheid van een ‘zorgsysteem’. Chronische zorg maakt het cliëntsysteem echter sterk afhankelijk. Als het zorgsysteem tekortschiet, wordt de draagkracht te zwaar en kan een crisis ontstaan.
In het cliëntsysteem wordt het evenwicht verstoord doordat er sprake is van acute psychiatrische problematiek. Het gaat hier om jeugdigen, meestal adolescenten, bij wie (acuut) een psychose uitbreekt of zich ernstige voortekenen hiervan voordoen, of waarbij sprake is van een depressie met suïcidedreiging.
Gegevens aan te melden kind

Gezinssituatie

Het is voor ons van belang dat wij goed op de hoogte zijn van de gezinssituatie, daarom wordt gevraagd om alle gezinsleden toe te voegen.

Gegevens gezinslid

Gezinssituatie 2

Gegevens gezinslid tweede gezin

Belangrijke gebeurtenis(sen)

Belangrijke gebeurtenis

Overige gegevens


Informatie aanmelding

Aanvullende informatie


Informatie eerdere hulpverlening

Veiligheidsinschatting en beoordeling
Veiligheidsbeoordeling

Gevaar taxatie

Voeg relevante bestanden toe